2013 ACFE European Fraud Conference v Praze

25.2.2013

Mimořádnou příležitost a jedinečnou možnost pro manažery a specialisty compliance a další profesionály z oblasti správy a řízení společností nabízí evropská konference k problematice podvodů, která se uskuteční ve dnech  17. – 19. března 2013 v Praze.  Konferenci pořádá Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (Association of Certified Fraud Examiners, ACFE).  Konference nabídne vhled do nejnovějších poznatků, zkušeností, technik a postupů v boji proti podvodům ve veřejné sféře i soukromém sektoru, a to jak z pohledu prevence a odstrašení potenciálních pachatelů, tak z hlediska  detekce a šetření podvodného jednání. Bližší informace a registrace jsou k dispozici na webové stránce české pobočky ACFE zde a rovněž na webové stránce konference http://www.acfe.com/european.