Aktuální obrázek hospodářské kriminality ve světě a v ČR (2014)

28.4.2014

Společnost PricewaterhouseCoopers (PwC) zveřejnila na jaře tohoto roku výsledky celosvětového průzkumu hospodářské kriminality (2014 Global Economic Crime Survey), jehož součástí jsou též výsledky za ČR. Celosvětová zpráva je k dispozici na internetové stránce www.pwc.com (záložka „Research & insights“; podzáložka „view featured“); informace o výsledcích tohoto průzkumu v ČR lze stáhnout (v anglickém i českém jazyce) tamtéž či vyhledat na „českých“ stránkách Pwc (http://www.pwc.com/cz/cs/index.jhtml) .
PwC provádí tento průzkum hospodářské kriminality pravidelně (přibližně každé 2 roky) od roku 2011, takže je možné vysledovat vývoj tohoto negativního fenoménu a trendů jednotlivých typů tohoto druhu kriminality. Jak ukazuje celosvětový průzkum i jeho subsoučást za ČR, trend hospodářské kriminality má již potřetí v řadě rostoucí charakter, v celosvětovém měřítku bylo v posledních 24 měsících hospodářkou kriminalitou postiženo 37% respondentů (obchodních korporací) a v ČR dokonce 48% (průměr regionu Evropa činí 38%).
Nejčastějším typem hospodářské kriminality (ve srovnání se stavem v roce 2011) zůstává v celosvětovém pohledu majetková zpronevěra, následovaná podvody v nákupním procesu / procurement fraud (nová kategorie podvodu oproti průzkumu 2011), na třetím místě se z hlediska četnosti reportovaných typů hospodářské kriminality umístila korupce & podvody. V reportu za ČR je toto pořadí (na základě četnosti odpovědí respondentů) následující: majetková zpronevěra (80%), počítačová kriminalita (31%), podvod v nákupním procesu (29%).
Z hlediska budoucích hrozeb hospodářské kriminality (v následujících 2 letech) se v celosvětovém průzkumu dle odpovědí respondentů na prvních třech pozicích umístily „majetková zpronevěra“ (40%), „počítačová kriminalita“ (30%) a „korupce& podvody“ (29%), přičemž stejné pořadí měly tyto typy nejvíce obávané hospodářské kriminality i v předchozím průzkumu (2011), akorát došlo u všech ke zvýšení % respondentů reportujících očekávané zvýšení rizika těchto hrozeb. V případě ČR je pořadí částečně odchylné: majetková zpronevěra, podvod v nákupním procesu a počítačová kriminalita. Bez ohledu na výše zmíněná zjištění z jiného celosvětového průzkumu Pwc (17th Annual Global CEO Survey, 2014) ale vyplývá, že více než polovina vrcholových managerů (C-Suite) se obává v následujících 2 letech dopadů korupce a podvodů na podnikání.

 

27.4. 2014
Vladimír Brož, prezident CGI