Aktuální změny v regulaci finančního sektoru ve Velké Británii

4.4.2013

Jedním z opatření, kterými Velká Británie reaguje na nedávnou finanční a ekonomickou krizi, je nová organizace dohledu nad jejím finančním sektorem. Dosavadní regulátor, Financial Services Authority (FSA), který je viněn za to, že nechránil klienty před klamavými prodejními praktikami bank a nedokázal zabránit resp. umenšit krizi finančního sektoru v roce 2008 a, se k 1. 4. 2013 rozdělil na dvě samostatné (nicméně úzce spolupracující) regulační instituce. Těmi jsou Prudential Regulation Authority (PRA) a Financial Conduct Authority (FCA).
Hlavní úlohou PRA, který je konstituován jako podřízený subjekt Bank of England (centrální banky) a bude fungovat jako nezávislý regulátor finančních služeb (bankovnictví a pojišťovnictví), je zachovat stabilitu finančního sektoru a ochránit klienty pojišťoven (pojištěnce). Dohled a regulace PRA bude realizován na půdorysu třech základních principů: kontinuální hodnocení finanční stability a zdraví regulovaných subjektů (primárně půjde o monitoring dodržování regulatorních pravidel – udržování dostatečné likvidity atd.); hodnocení odolnosti finančních institucí z pohledu budoucích (pravděpodobných) rizik s cílem provést případnou intervenci v již v počáteční fázi problému; účelově zaměřený dohled na subjekty a/nebo na věcné problémy, které skýtají vysoké riziko pro stabilitu finančního sektoru ve Velké Británii. Jednou z oblastí, které bude ve stanoveném rámci hodnocení rizik věnována vysoká pozornost, je správa a řízení dohlížených subjektů (z pohledu výkonu správních činností, fungování správních orgánů, kvality členů těchto orgánů a managementu apod.)
Naproti tomu FCA, který bude fungovat jako samostatný subjekt, zaměří svou pozornost na dodržování pravidel hospodářské soutěže ve finančním sektoru a na ochranu klientů před klamavými a neférovými marketingovými kampaněmi a „škodlivými“ finančními produkty. FCA je vybaven posílenými pravomocemi, které umožní ukládání drastických pokut a vydávání zákazů (i časově neomezených) nabízet zákazníkům produkty, které jsou dle názoru tohoto regulátora závadové a pro zákazníky i finanční sektor příliš rizikové.
Vladimír Brož, president ČITOS
4. 4. 2013