Americká SEC stále důkladněji prošetřuje porušení zákona

3.12.2007

Securities and Exchange Commission (SEC) se ve fiskálním roce 2007 opravdu činila. V jejích sítích skončilo 656 hříšníků vyšetřovaných pro porušování zákona o cenných papírech. Jedná se o 14% nárůst oproti minulému roku.

SEC chairman Christopher Cox to komentoval slovy „útvar vyšetřování při prosazování zákona odvádí dobrou práci „.

Letošní počet případů byl druhým nejvyšším v historii,  jen v roce 2003 po vlně korporátních skandálů bylo prošetřováno více případů.

Z podrobnějších výsledků je patrné, že celá jedna třetina případů spadala do oblasti finančního výkaznictví. Útvar dohledu SEC řešil 220 takových případů, což je o 138 případů více než v roce 2006.

Insider-trading se v letošním roce prošetřoval ve 47 případech. Útvar dále řešil 36 případů manipulace s trhem oproti 26 případům v roce minulém. Více než dvě desítky případů zahrnovaly hedgeové fondy.

K tomu SEC vedl 89 případů proti brokerům a 79 případů proti investičním poradcům. Dalších 68 případů se týkalo securities offerings a 52 případů bylo vedeno proti společnostem, které nepředložily finanční výkazy.

Zajímavých je i 24 případů antidatování opčních programů, kdy společnosti či jedinci pozměňovali data tak, aby to pro ně bylo výhodné.