Squeeze outová smršť

11.8.2005 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Regulace správy společnosti

Skoro sto padesát prázdninových squeeze-outů vyvolává řadu otázek. Překáželi minoritní akcionáři majoritářům v budování skvělé podnikatelské výkonnosti firem ? Brzdili růst jejich globální konkurenceschopnosti ? Znemožňovali uplatňovat řádnou praxi správy ? Vydírali svými akcionářskými žalobami ? Pokud by toto všechno bylo pravda, pak od září čeká českou ekonomiku raketový start ke světlým zítřkům. Ale je zde ještě jiná možnost. Po vlně sqeez-outs mohou majoritáři rychle vystřízlivět ve smršťi nepřátelských převzetí provázených odchodem konsolidovaných celků do daňových rájů. Otevírá se další kapitola české corporate governance. Přejme si, aby to byl příběh s dobrým koncem.

Zobrazit více

Posila z Berkeley

20.6.2005 / BY / IN Články a události, Corporate governance

Euro,20.6.2005. Lídr v oblasti corporate governance v České republice, společnost CG Partners posílila svůj tým o dr. Petra Kavalíře (31). Kavalíř je specialista na cross-kulturální problémy v oblasti corporate governance a má rozsáhlé zkušenosti s vedením mezinárodních týmů. Jeho první úkolem v nové pozici bude prosadit na českém trhu corporate governance službu CGLive ®. Povede poradenský tým poskytující služby představenstvům a dozorčím radám nadnárodních firem v ČR. Před příchodem do CG Partners pracoval několik let jako výzkumný pracovník na University of California, Berkeley a na Hebrew University of Jerusalem. Jako freelance konsultant se podílel na řadě projektů pro domácí i zahraniční společnosti. Po absolvování Pedagogické fakulty Západočeské university, získal titul Ph.D. na Karlově Universitě, kde také přednášel. Mezi jeho záliby patří golf a cestování.

Zobrazit více


Sněm ČITOS (Českého institutu tajemníků obchodních společností)

5.5.2005 / BY / IN Články a události, Corporate governance

Řídící výbor ČITOS svolává na 26.května v 16.00 hodin Sněm členů této profesní organizace. Místo konání: sídlo ČITOS, Praha 6, Bubeneč, ul. V Tišině 3. Na pořadu jednání bude zhodnocení dosavadní činností ČITOS, volba nového řídícího výboru a plán činnosti na rok 2005. Více informací na adrese info@cgp.cz.

Zobrazit více


Představenstvo/dozorčí rada jako malá sociální skupina

9.2.2005 / BY / IN Podpora správních orgánů

Každé představenstvo a dozorčí rada je svým způsobem neopakovatelné a unikátní. Malá skupina silných osobností nejrůznějšího věku převezme různou formou a někdy za obtížně popsatelných okolností ze zákona objektivní odpovědnost za správu společnosti od velikosti atomu až po nadnárodního giganta. Každý jednotlivec si sebou přináší nejen svoji odbornost, životní a podnikatelské zkušenosti, ale i svůj individuální komunikační styl, svůj kognitivní styl, způsob řešení konfliktů, svoji preferovanou týmovou roli, odolnost ke stresu a tak dále.

Zobrazit více

EU Směrnice 2004/109 Transparency Directive: Změny v odpovědnosti správních orgánů: Nové povinnosti v evropském „Sarbanes –

1.2.2005 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Právní aspekty a regulace

Směrnice EU 2004/109 ze dne 15.12.2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Kapitola II. článek 2, odst. c): Výroční zpráva obsahuje prohlášení osob odpovědných v rámci emitenta, jejichž jména a funkce jsou jasně uvedeny, o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává účetní záverka vypracovaná v souladu s platným souborem účetních standardů pravdivý a věrný obraz

Zobrazit více

Finanční negramotnost dozorčích rad je vážným rizikem, rozumí dozorčí rady novým finančním výkazům ?

27.1.2005 / BY / IN Board at work excellence, Články a události, Corporate governance, SPRÁVNÍ ORGÁNY V PRAXI

Nejdůležitější úlohou corporate governance těchto dnů je revoluce ve finančním reportingu. Ze zákona musí proběhnout, v příštích několika měsících  je  třeba zajistit pochopení jejího přínosu každým, kdo to bude reálně potřebovat. IAS/IFRS…

Zobrazit více


Aktuálně k problémům interního a externího auditu v ČR a EU: konvergence interního a externího auditu ?

22.1.2005 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Interní audit

Interview s odstupujícím prezidentem KAČR Petrem Křížem a prezidentem ČIIA Pavlem Váchou. Rozhovor připravil a vedl Petr Jurák – viceprezident ČIIA a vrchní auditor pro finanční audity, Český Telecom, a.s.
V obsáhlém rozhovoru najdete odpovědi na následující otázky: Jak byste charakterizovali hlavní rozdíly mezi externím statutárním auditorem a interním auditorem dneška a před deseti lety ? Jaké hlavní změny, vývoj a výzvy pro profesi interního auditu a externího statutárního auditu očekáváte v nejbližších letech? Jak bude v praxi vypadat jmenování auditora valnou hromadou? Jaké očekáváte změny a vývoj v oblasti interního auditu? Jaké hlavní výzvy pro profesi interního auditu očekáváte v nejbližších letech?
Jaký je hlavní dopad podvodů v účetních výkazech společností (typu Enron, Worldcom, Parmalat atd.) na corporate governance a na roli a práci externích a interních auditorů? V důsledku zmíněných podvodů ve finančních výkazech v posledních letech probíhá ve světě diskuse jak obnovit důvěru veřejnosti v externí statutární auditory a finanční výkazy. Jak na tento vývoj reaguje KAČR uvnitř a vůči veřejnosti? Od roku 2002 externí auditoři začali důsledně uplatňovat ISA standard č. 240 „Odpovědnost auditora při posuzování možných podvodů a chyb“. Co v praxi představuje aplikace tohoto standardu? Pokud dozorčí rada nebo představenstvo adekvátně nezareaguje na upozornění, jaký je pak další postup? Jaké máte zkušenosti ze spolupráce mezi interním a externím auditorem při identifikaci podvodů? Jak hodnotíte úroveň koordinace a spolupráce v této oblasti?
Jaké jsou hlavní důsledky zákona Sarbanes Oxley (SOX) na corporate governance a na roli a práci externích a interních auditorů v ČR? Jaké očekáváte dopady tohoto zákona na legislativu v EU a profesní standardy? Jaké jsou nejvýznamnější úpravy 8. směrnice? Jaké očekáváte dopady SOX na legislativu v EU a profesní standardy? 12. Jaké změny v profesi externích auditorů lze očekávat v důsledku náhrady stávajících auditorských směrnic KAČR Mezinárodními standardy auditu (ISA) v roce 2004 a 2005? Můžete stručně popsat požadavky SOX v sekci 404 – certifikace interního kontrolního systému? Jakou roli zde hraje externí statutární auditor a jakou interní auditoři? Kde vidíte největší prostor pro spolupráci mezi externími a interními auditory v rámci naplňování požadavků SOX ? Jak vidíte rozvoj a vývoj výborů pro audit, jaké s nimi máte zkušenosti v České republice? Vidíte nějaká typická slabá místa nebo nedostatky ve funkci existujících výborů pro audit? Jak hodnotíte z vašich zkušeností úroveň spolupráce mezi externími a interními auditory (obecně)? Mělo by se něco změnit? Jaké změny či trendy odhadujete v dalších letech?

Zobrazit více