Právnická osoba je realitou

8.12.2004 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Management kultury, etiky a compliance, SPRÁVNÍ ORGÁNY V PRAXI

John Kay: Financial Times, 6.prosince 2004

Může se organizace učit a zapomínat ? Může mít a nemít svoji integritu ? Může se smát nebo být vzteklá ? Má firma svoji duši ? Film a kniha „ Korporace“ se sice zvrhla v nudný výkřik proti modernímu businessu, ale zároveň nastolila spornou otázku: existuje něco jako osobnost korporace ?

Zobrazit více

Zákonné nemusí být i etické

28.1.2004 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Management kultury, etiky a compliance, SPRÁVNÍ ORGÁNY V PRAXI

Nová pravidla vydaná NYSE požadují, aby každá veřejně obchodovatelná společnost přijala taková pravidla praxe správy, která zajišťují důvěrnost, čestné jednání se zákazníky, dodavateli a reporting nezákonného nebo neetického chování.Po kolapsech velkých korporací kapitálový trh i stát sám vyvíjí tlak na prosazování takové firemní kulturu, která usiluje o soulad pracovního chování

Zobrazit více

Manažerské opce? Proč ne, ale na více let

16.1.2004 / BY / IN Board at work excellence, Články a události, Corporate governance, SPRÁVNÍ ORGÁNY V PRAXI

Mají být členové dozorčích rad státních podniků odměňováni opcemi na akcie společnosti, kterou kontrolují? Rozruch výše zmíněným způsobem motivování členů svých statutárních orgánů vzbudila nedávno v České republice elektrárenská společnost ČEZ. Roman Pospíšil označil nedávno na stránkách Práva tento způsob, i když nepřímo, za nepříliš vhodný. ČEZ by raději

Zobrazit více

Poučení z Parmalatu – profesionalizujme dozorčí rady

14.1.2004 / BY / IN Board at work excellence, Články a události, Corporate governance, SPRÁVNÍ ORGÁNY V PRAXI

Proč neustále dochází k pádům velkých koncernů typu Enron, WorldCom či Parmalat? Selhal stát v roli sudího hry zvané tržní hospodářství? Nebo může za krachy nekvalitní práce auditorských firem? Ano, stát i auditoři se často svojí nedbalostí či neznalostí na defraudacích ve velkých podnicích podílejí. Pravdou je i skutečnost, že obrovské mezinárodní firmy se už dávno vymkly dohledu národních regulátorů a jejich hospodaření nelze v podstatě kontrolovat. Kauza Parmalat je toho jasným důkazem. Ani ve chvíli, když už je osm potenciálních viníků v policejní vazbě, nelze spolehlivě dohledat

Zobrazit více

Dva evropské léky na Parmalat

13.1.2004 / BY / IN Board at work excellence, Články a události, Corporate governance, SPRÁVNÍ ORGÁNY V PRAXI

Novým hitem byznysu je profesionalizace členů dozorčích rad

Evropa hledá po vlně krachů velkých korporací typu Parmalat recept na snížení rizika náhlého zániku těchto firem. V současnosti se ukazují dvě cesty, kterými se můžou národní vlády ubírat. První z nich je zavádění dalších regulačních orgánů. Tímto způsobem chce vyřešit problém po pádu parmského koncernu Itálie. Ministr financí Giulio Tremonti se chystá vytvořit úřad pro regulaci finančního trhu, který by měl za úkol minimalizovat riziko dalších finančních skandálů. To je klasická cesta, posílená byrokracie dohlédne na nekalé hrátky zlovolných manažerů.
Naopak Německo zastává názor, že velké společnosti by měly uhlídat především jejich vlastní akcionáři. Ti vykonávají svoji vůli

Zobrazit více

Interní audit – historie, současná praxe a trendy vývoje

20.3.2003 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Interní audit

Studie Ing. Petra Juráka,MBA,CAT,CIA,certifikovaný účetní expert, ředitele auditu finančních funkcí a zástupce výkonného ředitele printerní audit, ČESKÝ TELECOM, a.s., vicepresidenta Českého institutu interních auditorů.

Historický vývoj auditu
Historie auditu je velmi dlouhá, první záznamy o aktivitách podobných auditu sahají až do období 3500 let před naším letopočtem. Záznamy z mezopotamské civilizace vykazují vedle čísel finačních transakcí různé značky, které vyjadřují určitý systém autorizace a verifikace. Vnitřní kontroly, verifikační systémy a koncepce dělby práce mají svůj počátek pravděpodobně v této době. Rovněž ranné egyptské, čínské, perské, hebrejské a řecké záznamy vypovídají o podobných systémech.

Zobrazit více

Ve společném rámci Corporate Governance bude mít interní audit pevné místo v organizační struktuře společnosti

20.3.2003 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Interní audit

Další ze série rozhovorů s representanty mezinárodních organizací interního ausitu, tentokrát s panem Ulrichem Hahnem –nově zvoleným prezidentem Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA)[1], který připravil a vedl Petr Jurák – viceprezident ČIIA a ředitel auditu finančních funkcí v Českém Telecomu.

Zobrazit více