Skupinové procesy ovlivňující práci boardu

5.3.2003 / BY / IN Podpora správních orgánů

Při posuzování kvality interakce v představenstvu nebo dozorčí radě nemůžeme nechat stranou skupinovou polarizaci – diskuse ve skupině generuje extremnější názory v obou směrech než jakými vládnou jednotlivci. Skupina, která navrhovala bezpečné řešení se nakonec přikloní k ještě konzervativnějšímu a naopak. Sociální srovnání: diskuse naznačí, co je sociálně přijatelnější, zda riziko nebo bezpečí a členové přizpůsobí svůj vlastní názor.

Zobrazit více


Zajímají vás závěry finanční komise Senátu USA k daňovým podvodům firmy Enron (Grassley Report) ?

17.2.2003 / BY / IN AKTUÁLNĚ ZE SVĚTA CG, Aktuálně ze světa CG, Články a události, Corporate governance

Po delším váhání byla zveřejněná zpráva Grassleyho komise obsahující úplnou mapu daňových triků, které praktikovali manažeři zkrachovalé firmy Enron. Rozsah dokumentu (750 stran vlastní zpráva a další skoro dva tisíce stran příloh) svědčí o důkladnosti postupu komise. Úplnou zprávu v angličtině si můžete vyžádat na adrese klirova@cgp.cz.

Zobrazit více

Úloha útvarů HR při prosazování etiky v podnikání

16.2.2003 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Management kultury, etiky a compliance, SPRÁVNÍ ORGÁNY V PRAXI

Široce diskutovaným tématem posledních měsíců je podnikatelská a manažerská etika. Spektrum různých insider-trading a auditorských skandálů z nedávné doby vyneslo etiku pracovního chování zaměstnanců na přední místo vnitřních aktivit veřejně obchodovatelných i rodinných firem. Etika individuálního i skupinového rozhodování zaměstnanců na nejrůznějších úrovních firemní hierarchie je předmětem zájmu televize, novin a časopisů.

Zobrazit více


Co dělá dobrý board dobrým ?

16.2.2003 / BY / IN Podpora správních orgánů

Lze říci, že tajemství není v různých sofistikovaných zákonech a filosofiích modelů corporate governance. To, co rozhoduje, je postoj všech členů orgánu k práci, zodpovědné naplňování vzájemných očekávání a pozitivní pracovní vztahy mezi členy správního orgán navzájem exekutivu nevyjímaje. V takovém uskupení jsou minimalizované obranářské a vypočítavě opatrnické strategie, mocenské hry nejsou funkční. Diskuse na jednání i mimo ně je neformální a otevřená, vzájemný dialog je charakteristický svojí dynamickou a intelektuálně stimulující kritičností a členové se ho rádi účastní. Závěry a rozhodnutí odráží vytříbené názory celé skupiny, nikoliv ambice jednotlivce, podstata a smysl rozhodnutí vždy převáží formu

Zobrazit více

Jaké jsou povinnosti tajemníka správních orgánů společnosti ?

16.2.2003 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Podpora správních orgánů

V anglosasském modelu a řadě dalších národních modelů corporate governance je jednou z klíčových pozic ve společnosti role tajemníka společnosti, „ company secretary“ . Kingova komise dospěla k závěru, že by povinnost jmenovat company secretary měla být všem společnostem uložena zákonem a totéž konstatuje je Kodex řádné praxe správy a řízení společností Komise pro cenné papíry.

Zobrazit více