Neexekutivní role

16.2.2003 / BY / IN Podpora správních orgánů

Základní důvody ke jmenování neexekutivního člena
Nezávislost závazků
Proč se lidé stávají neexekutivními členy správních orgánů
Výběr neexekutivního člena správního orgánu
Co dělají neexekutivní členové představenstva a dozorčí rady
Úskalí role neexekutivního člena představenstva
Kvalifikace neexekutivního člena představenstva pro konkrétní situace

Zobrazit více

Modely správy korporací

16.2.2003 / BY / IN Analýzy a inspirace, Články a události, Corporate governance

Ve světě vznikla celá řada modelů správy podniku. Dokonce v jedné zemi můžeme najít zarážející směsici různých druhů správních rad. Většinu charakteristických faktorů však můžeme zjednodušeně vyjádřit v následujících kategoriích: počet úrovní, průhlednost rozdělení pravomocí exekutivními a neexekutivními řediteli, jejich počty, nezávislost, délka funkčního období, pravomoci svěřené generálnímu řediteli.

Zobrazit více

Sedm měsíců platnosti S-O Act

15.2.2003 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Interní audit

Ve svém včerejším pražském vystoupení Sir Adrian Cadbury prohlásil, že využívání Kodexu řádné praxe správy korporací ve Velké Británii omezilo možnost zneužití moci a informací ze strany vrcholových manažerů ke škodě investorů.
Podívejte se, jak chce čelit vzniku finančních skandálů typu Enron a Worldcom Bushova administrativa.
Zajímá vás jak zní prohlášení, kterým musí generální a finanční ředitelé amerických veřejně obchodovatelných společností certifikovat informace o společnosti podávané kapitálovému trhu ? Přečtete si přílohy tohoto článku.

Zobrazit více

Zpráva reagující EU na problémy, které v USA řeší Sarbanes-Oxley Act

15.2.2003 / BY / IN Analýzy a inspirace, Články a události, Corporate governance

Dne 4.11. 2002 byla v Bruselu presentovaná závěrečná zpráva skupiny expertů, zabývající se nutnými změnami právního a regulačního rámce správy a řízení obchodních společností v EU. Zpráva obsahuje řadu doporučení, která by měla posílit transparentnost chování správních orgánů evropských firem. Jedná se o obsáhlý dokument reagující EU na problémy, které v USA řeší Sarbanes-Oxley Act. Plný text zprávy, na níž jistě bude reagovat i regulátor českého kapitálového trhu a česká právní úprava, si vyžádejte na adrese klirova@cgp.cz. Výtah ze právy najdete příloze (v angličtině) tohoto článku.

Zobrazit více