Rekodifikace: souběh funkcí je dle stanoviska ministerstva spravedlnosti ČR nepřípustný

3.9.2014 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Právní aspekty a regulace

Dle stanoviska Ministerstva spravedlnosti ČR je od 1.1. 2014 právně nepřípustný souběh pracovněprávního poměru osoby, která zároveň vykonává funkci statutárního orgánu obchodní korporace (v praxi půjde zejména o jednatele společností s ručením omezeným a členy představenstva akciové společnosti), ledaže by náplň pracovního poměru byla odlišná od činnosti, kterou dotyčný vykonává jako statutární orgán.

Zobrazit více


Rekodifikace: jakou formu má mít plná moc k zastupování na valné hromadě a k rozhodování jediného společníka a jaký režim se uplatní v případě zastoupení zahraniční právnické či fyzické osoby? Stanovisko KANCL

12.7.2014 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Právní aspekty a regulace

KANCL: Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
Výklad k formě plné moci k zastupování na valné hromadě společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti (či na schůzi jiného orgánu právnické osoby) a k rozhodování jediného společníka
Výklad k formě plné moci k právnímu jednání právnické či fyzické osoby ze zahraničí

Zobrazit více

Rekodifikace: Lze sestavit mezitímní účetní závěrku obchodní korporace za účelem výplaty zálohy na dividendu? Stanovisko KANCL

3.7.2014 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Právní aspekty a regulace

KANCL: Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR
Výklad k realizaci možnosti vyplácet zálohu na dividendu (ZOK, §40 odst. 2, konkrétně k možnosti (= zákonnému oprávnění) sestavit mezitímní účetní závěrku

Zobrazit více

společná akce CGI-ČIIA-PwC: COSO 2013 (19.6. 2014) – prezentace

30.6.2014 / BY / IN CGI - Corporate Governance Institute, Články a události, Semináře a spolupráce, Spolupráce s partnery

COSO 2013 je aktuálním tématem pro všechny profesionály ve správě a řízení společností. Nastavení a provádění vnitřních kontrol je jednou ze základních povinností statutárního orgánu (a následně DR) a je bezesporu atributem péče řádného hospodáře.

Zobrazit více

K přičitatelnosti trestního jednání zaměstnance právnické osobě – pojmy „rozhodnutí, pokyn, schválení“

17.6.2014 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Podpora správních orgánů, Právní aspekty a regulace

Jedna ze situací, kdy je dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO) trestný čin spáchaný zaměstnancem přičitatelný jejímu zaměstnavateli (právnické osobě) nastává tehdy, když zaměstnanec jednal protiprávně na základě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby (nebo dalších osob vymezených v ZTOPO).
Co znamenají pojmy „rozhodnutí“, „pokyn“ či „schválení“ ?

Zobrazit více

ZTOPO v praxi: padly první „tresty smrti“ pro právnické osoby

9.6.2014 / BY / IN Články a události, Právní aspekty a regulace

Jaro letošního roku přineslo dva soudní verdikty v trestním řízení podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO), které uložily právnické osobě trest jejího zrušení. Jedná se o nejpřísnější trest, který by měl být aplikován pouze výjimečně a míří na subjekty založené resp. provozované primárně k páchání trestné činnosti.

Zobrazit více


Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu

16.5.2014 / BY / IN CGI - Corporate Governance Institute, Články a události, Semináře a spolupráce, Spolupráce s partnery

Doporučení pro správní orgány (včetně výboru pro audit) a vrcholový management obchodních korporací a dalších organizací
Autorem tohoto dokumentu je Evropská konfederace institutů interního auditu (ECIIA), na jeho vzniku úzce spolupracovala Evropská konfederace členů správních orgánů společností (ecoDa).

Zobrazit více