Ztráta důvěry ve vztazích zaměstnavatele a zaměstnance jako důvod pro okamžitou výpověď?

16.5.2014 / BY / IN Články a události, Nezařazené, Právní aspekty a regulace

Podle průzkumu hospodářské kriminality (viz článek „Aktuální obrázek hospodářské kriminality ve světě a v ČR 2014“ uveřejněný na www.governance.cz) je krádež nebo zpronevěra ze strany zaměstnanců nejčastějším nežádoucím jevem.
Judikát NS ČR z ledna 2014 ukazuje, že i v kontextu současného pracovního práva lze ze strany zaměstnavatelů radikálně a účinně reagovat na zmíněné závadové jednání zaměstnanců.

Zobrazit více


Schizofrenie (ne)oznamování trestné činnosti ze strany právnických osob

7.5.2014 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Právní aspekty a regulace

– upozornění na zajímavý článek JUDr. J. Vidrny (publikace 29.4. 2014 na stránkách www.epravo.cz)
– zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPOZ)
– možnosti a podmínky využití institutu účinné lítosti
– souvislost s trestným činem neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku) dopadajícího na fyzické osoby
– právnická osoba – subjekt postižený trestnou činností a (současně) též pachatel?

Zobrazit více

Nová právní regulace EU pro oblast povinného auditu se stává skutečností

30.4.2014 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Povinný audit

Reforma povinného auditu (reakce EU na světovou finanční a ekonomickou krizi), přináší řadu novinek cílící na posílení nezávislosti auditora, otevření auditního trhu EU, zvýšení vypovídací hodnoty auditní zprávy pro investory, atd.
Nový právní rámec schválen v dubnu 2014, přechodné období činí 2 roky

Zobrazit více