Účast členů ČITOS na akcích platformy E&Y Ethics & Compliance Officer Club

7.11.2013 / BY / IN Články a události, Semináře a spolupráce, Spolupráce s partnery

Od listopadu 2103 mají členové ČITOS participovat na plaftormě Ernst & Young (E&Y) “Ethics & Compliance Officer Club”. Pod hlavičkou této iniciativy se konají 2-3 setkání ročně, která jsou vždy zaměřena na nějaké aktuální téma firemní compliance a etiky. Na těchto setkáních vystupují jednak zástupci E&Y a též zajímaví hosté z praxe. Členové ČITOS budou pravidelně zváni k účasti.

Zobrazit více

Nástin využitelnosti hlavních požadavků zákona SOX pro kultivaci praxe správy a řízení českých akciových společností – case Telefónica Czech Republic, a.s.

6.11.2013 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Firemní praxe, Právní aspekty a regulace, Regulace správy společnosti

V tomto příspěvku, který je přístupný pouze pro členy ČITOS, jsou uvedeny zobecněné příklady implementace požadavků SOX v podmínkách české společnosti (Telefónica Czech Republic, a.s.)a některé další, související, náměty.

Zobrazit více

Může být americký zákon SOX inspirací pro řádnou správu českých obchodních korporací?

6.11.2013 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Firemní praxe, Právní aspekty a regulace, Regulace správy společnosti

Cílem tohoto příspěvku, který volně navazuje na předchozí články o americkém regulatorním zákonu Sarbanes-Oxley (SOX) v této rubrice, je nastínit možnosti a oblasti inspirace pro české obchodní korporace ohledně zlepšení jejich vnitřních kontrol a výkonu správy společnosti.

Zobrazit více
Zákon Sarbanes-Oxley – regulatorní nástroj corporate governance s celosvětovým dosahem (2. část)

7.10.2013 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Právní aspekty a regulace, Regulace správy společnosti

Ve druhé části tohoto příspěvku je podána bližší charakteristika ustanovení SOX týkajících se „garance“ správnosti finančních výkazů (§ 302), posuzování interních kontrol (§ 404) a vymezení zákazu poskytování některých služeb auditorskými společnostmi (§ 201). Čtenář zde nalezne dále též hlavní zásady pro implementaci zákona SOX, které představují zobecnění zkušeností několika desítek společností, na které se regulace dle SOX vztahuje.
Druhá část článku je přístupná pouze členům ČITOS.
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více

Zákon Sarbanes-Oxley – regulatorní nástroj corporate governance s celosvětovým dosahem (1. část)

7.10.2013 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Právní aspekty a regulace, Regulace správy společnosti

I když je americký zákon Sarbanes-Oxley /SOX/ datován rokem 2002 a primárně slouží pro ochranu amerického kapitálového trhu, stal se postupně nepsaným standardem řádného posuzování úrovně interních finančních kontrol a kvality finančního výkaznictví zejména v kótovaných akciových společnostech a bezesporu patří právem mezi prameny řádné praxe corporate governance i pro české kapitálové společnosti.
Článek je vzhledem k rozsahu členěn do dvou částí (druhá část je přístupná pouze členům ČITOS).
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více