Bariery finanční gramotnosti prolomené – členové dozorčích rad nefinanční manažeři jsou nadšeni

16.3.2005

Co řekli a napsali účastníci – členové představenstev a dozorčích rad o přínosu výcvikového programu „Mezinárodní finanční standardy IAS/IFRS – Praktická interpretace výkazů a komunikace firemních výsledků“

      Ujasnění si obrovských dopadů, které bude zavedení IFRS znamenat pro všechny oblasti správy a řízení společností

      Velmi srozumitelným způsobem vysvětlena ne příliš jednoduchá problematika. Za užitečné považuji využívání příkladů a velmi se líbila praktická aplikační studie.

      Srozumitelnost podání, logická struktura výkladu, praktické příklady, vystižení podstaty

      Skvělý projev a profesionalita lektorky, přístup k prezentace teorie formou praktických příkladů

      Správná volba hloubky informace pro danou cílovou skupinu (nebylo  zbytečně detailní – vše „akorát“.

      Aplikovatelnost IFRS v kontrolních mechanismech, společná platforma pro jednání, rozpor  a manag.

      Jasné koncepční rozdíly ve  vykazování finanční pozice firmy

      Jasná a srozumitelná forma přednášky a i při  rozsahu a složitosti problému „nezahlcení“ odbornými informacemi a výrazy

      Celý komplex prezentace, který prohloubil teoretické i praktické dovednosti pro výkon funkce člena ve správním orgánu

      Vhodná hloubka výkladu, praktické zaměření, srozumitelnost

Přímé osobní reference účastníků programu Vám rádi zprostředkujeme, vyžádejte si je na adrese info@cgp.cz.