Řádný sněm 2017

5.3.2017

Sněm CGI se uskuteční dne 5.4.2016 od 17:30 hod. v historické budově České spořitelny, na adrese Rytířská 29, Praha 1. Navazovat bude společenské setkání v Galerii ČS. Podrobnosti přístupné pouze členům Institutu.

Zobrazit více

Řádný sněm 2016

28.3.2016

Sněm CGI se uskutečnil dne 13.4. 2016 od 17:00 hod. v historické budově České spořitelny, adresa Rytířská 29, Praha 1 (2. patro, místnost 225). Materiály jsou přístupné pouze členům Institutu.

Zobrazit více

Řádný sněm 2014

25.11.2014

Čas a místo konání: 3.12.2014, od 18:00 hod.; Money Club (Na Příkopě 284/59, Praha 1)
Obsah: pozvánka na sněm; podkladové materiály k jednotlivým bodům programu; přijatá usnesení
Informace jsou přístupné pouze členům CGI

Zobrazit více

Řádný sněm 2013

27.10.2013

akce: svolání řádného sněmu institutu
čas a místo konání: 27.11. 2013, od 19:30 hod.; Money Club (Na Příkopě 284/59, Praha 1)
Aktualizace: přehled přijatých usnesení na řádném sněmu 2013
Informace jsou přístupné pouze členům ČITOS

Zobrazit více

Řádný sněm 2012

23.1.2013

Řádný sněm ČITOS se konal dne 5. 12. 2012 v Praze. Sněm schválil zásadní změnu Stanov odrážející probíhající i plánované rozšíření zaměření i aktivit institutu. Sněm přijal nový Příspěvkový řád a volbou dal mandát členům Řídicího výboru ČITOS na další období.

Zobrazit více

Řádný sněm 2011

23.1.2013

Řádný sněm ČITOS se uskutečnil dne 23.11. 2011 se v Praze. Kromě rekapitulace činnosti v letech 2010 a 2011 a schválení účetní závěrky za uplynulý rok sněm odsouhlasil rozpočet institutu na rok 2011 a vyslechl aktuální informaci o stavu hospodaření institutu. Sněm dále schválil Příspěvkový řád institutu, odsouhlasil hlavní směry činnosti ČITOS na rok 2012 (mj. se uskuteční 5 tematických setkání) a rámcový rozpočet na uvedené období.

Zobrazit více