Řádný sněm 2012

23.1.2013

Řádný sněm ČITOS se konal dne 5. 12. 2012 v Praze. Sněm schválil zásadní změnu Stanov odrážející probíhající i plánované rozšíření zaměření i aktivit institutu. Sněm přijal nový Příspěvkový řád a volbou dal mandát členům Řídicího výboru ČITOS na další období.

Zobrazit více

Řádný sněm 2011

23.1.2013

Řádný sněm ČITOS se uskutečnil dne 23.11. 2011 se v Praze. Kromě rekapitulace činnosti v letech 2010 a 2011 a schválení účetní závěrky za uplynulý rok sněm odsouhlasil rozpočet institutu na rok 2011 a vyslechl aktuální informaci o stavu hospodaření institutu. Sněm dále schválil Příspěvkový řád institutu, odsouhlasil hlavní směry činnosti ČITOS na rok 2012 (mj. se uskuteční 5 tematických setkání) a rámcový rozpočet na uvedené období.

Zobrazit více
Mezinárodní konference ČIIA 2011- Administrace procesu správy společnosti a interní audit z pohledu vlastníka- Petr Kavalíř, CGPartners

23.11.2011

Každý vlastník/investor čelí denně po staletí přetrvávajícímu problému corporate governance, dilematu Principál – Agent. K tomu, aby vlastník „viděl“ do své investice má k dispozici, kromě svých znalostí, zkušeností a instinktů, dvě základní sady informací a měl by se umět postarat, aby obě byly objektivní. První sadou informací, kterou vlastník k ovládání společnosti potřebuje je pravdivá a přesná „stopa“ rozhodovacího procesu managementu….

Zobrazit více