Předseda

5.3.2003

Zastupování společnosti navenek
Co dělá předseda
Komunikace a diagnostika rozvojových potřeb
Sjednocování exekutivních a neexekutivních členů
Dva klobouky
Výhody neexekutivního předsedy
Kdy by měl neexekutivní předseda odstoupit

Zobrazit více


Lidská dilemata v rodinném podnikání

5.3.2003

Kladem rodinného podnikání je především dlouhodobá perspektiva (narozdíl od veřejně obchodovatelných společností jsou rodinné společnosti budované s dlouhodobou vizí) a kontinuita existence, chráněná rodinnou kulturou kultivovanou expertní znalostí.

Zobrazit více

Zajímají vás závěry finanční komise Senátu USA k daňovým podvodům firmy Enron (Grassley Report) ?

17.2.2003

Po delším váhání byla zveřejněná zpráva Grassleyho komise obsahující úplnou mapu daňových triků, které praktikovali manažeři zkrachovalé firmy Enron. Rozsah dokumentu (750 stran vlastní zpráva a další skoro dva tisíce stran příloh) svědčí o důkladnosti postupu komise. Úplnou zprávu v angličtině si můžete vyžádat na adrese klirova@cgp.cz.

Zobrazit více

Úloha útvarů HR při prosazování etiky v podnikání

16.2.2003

Široce diskutovaným tématem posledních měsíců je podnikatelská a manažerská etika. Spektrum různých insider-trading a auditorských skandálů z nedávné doby vyneslo etiku pracovního chování zaměstnanců na přední místo vnitřních aktivit veřejně obchodovatelných i rodinných firem. Etika individuálního i skupinového rozhodování zaměstnanců na nejrůznějších úrovních firemní hierarchie je předmětem zájmu televize, novin a časopisů.

Zobrazit více


Jaké jsou povinnosti tajemníka správních orgánů společnosti ?

16.2.2003

V anglosasském modelu a řadě dalších národních modelů corporate governance je jednou z klíčových pozic ve společnosti role tajemníka společnosti, „ company secretary“ . Kingova komise dospěla k závěru, že by povinnost jmenovat company secretary měla být všem společnostem uložena zákonem a totéž konstatuje je Kodex řádné praxe správy a řízení společností Komise pro cenné papíry.

Zobrazit více

Modely správy korporací

16.2.2003

Ve světě vznikla celá řada modelů správy podniku. Dokonce v jedné zemi můžeme najít zarážející směsici různých druhů správních rad. Většinu charakteristických faktorů však můžeme zjednodušeně vyjádřit v následujících kategoriích: počet úrovní, průhlednost rozdělení pravomocí exekutivními a neexekutivními řediteli, jejich počty, nezávislost, délka funkčního období, pravomoci svěřené generálnímu řediteli.

Zobrazit více