Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu

16.5.2014

Doporučení pro správní orgány (včetně výboru pro audit) a vrcholový management obchodních korporací a dalších organizací
Autorem tohoto dokumentu je Evropská konfederace institutů interního auditu (ECIIA), na jeho vzniku úzce spolupracovala Evropská konfederace členů správních orgánů společností (ecoDa).

Zobrazit více

Ztráta důvěry ve vztazích zaměstnavatele a zaměstnance jako důvod pro okamžitou výpověď?

16.5.2014

Podle průzkumu hospodářské kriminality (viz článek „Aktuální obrázek hospodářské kriminality ve světě a v ČR 2014“ uveřejněný na www.governance.cz) je krádež nebo zpronevěra ze strany zaměstnanců nejčastějším nežádoucím jevem.
Judikát NS ČR z ledna 2014 ukazuje, že i v kontextu současného pracovního práva lze ze strany zaměstnavatelů radikálně a účinně reagovat na zmíněné závadové jednání zaměstnanců.

Zobrazit více


Schizofrenie (ne)oznamování trestné činnosti ze strany právnických osob

7.5.2014

– upozornění na zajímavý článek JUDr. J. Vidrny (publikace 29.4. 2014 na stránkách www.epravo.cz)
– zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPOZ)
– možnosti a podmínky využití institutu účinné lítosti
– souvislost s trestným činem neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku) dopadajícího na fyzické osoby
– právnická osoba – subjekt postižený trestnou činností a (současně) též pachatel?

Zobrazit více