Účast členů ČITOS na akcích platformy E&Y Ethics & Compliance Officer Club

7.11.2013

Od listopadu 2103 mají členové ČITOS participovat na plaftormě Ernst & Young (E&Y) “Ethics & Compliance Officer Club”. Pod hlavičkou této iniciativy se konají 2-3 setkání ročně, která jsou vždy zaměřena na nějaké aktuální téma firemní compliance a etiky. Na těchto setkáních vystupují jednak zástupci E&Y a též zajímaví hosté z praxe. Členové ČITOS budou pravidelně zváni k účasti.

Zobrazit víceŘádný sněm 2013

27.10.2013

akce: svolání řádného sněmu institutu
čas a místo konání: 27.11. 2013, od 19:30 hod.; Money Club (Na Příkopě 284/59, Praha 1)
Aktualizace: přehled přijatých usnesení na řádném sněmu 2013
Informace jsou přístupné pouze členům ČITOS

Zobrazit víceZákon Sarbanes-Oxley – regulatorní nástroj corporate governance s celosvětovým dosahem (2. část)

7.10.2013

Ve druhé části tohoto příspěvku je podána bližší charakteristika ustanovení SOX týkajících se „garance“ správnosti finančních výkazů (§ 302), posuzování interních kontrol (§ 404) a vymezení zákazu poskytování některých služeb auditorskými společnostmi (§ 201). Čtenář zde nalezne dále též hlavní zásady pro implementaci zákona SOX, které představují zobecnění zkušeností několika desítek společností, na které se regulace dle SOX vztahuje.
Druhá část článku je přístupná pouze členům ČITOS.
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více

Zákon Sarbanes-Oxley – regulatorní nástroj corporate governance s celosvětovým dosahem (1. část)

7.10.2013

I když je americký zákon Sarbanes-Oxley /SOX/ datován rokem 2002 a primárně slouží pro ochranu amerického kapitálového trhu, stal se postupně nepsaným standardem řádného posuzování úrovně interních finančních kontrol a kvality finančního výkaznictví zejména v kótovaných akciových společnostech a bezesporu patří právem mezi prameny řádné praxe corporate governance i pro české kapitálové společnosti.
Článek je vzhledem k rozsahu členěn do dvou částí (druhá část je přístupná pouze členům ČITOS).
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více