Governance, risk, ethics&compliance – trendy pro 2007

10.3.2007

Je až neuvěřitelné, že Sarbenex-Oxley vstupuje již do čtvrtého roku své existence. Jaké trendy v této souvislosti můžeme očekávat v roce 2007? Zatímco SOX zůstane klíčovým aspektem pro mnoho organizací, dá se očekávat, že soukromé, veřejné i neziskové organizace rozšíří svůj risk management do oblastí celostního managementu rizik na úroveň corporate governance a do oblasti tréninku exekutivy v managementu rizik.

Zobrazit více

Hodnocení corporate governance v České republice

1.3.2007

V předkládané studii se pokoušíme o objasnění základních pojmů a principů corporate governance. V analytické části studie se věnujeme především ukazatelům spojenými se správou a řízením společností i konkrétními srovnáními některých prvků technologie výkonu správy obchodních společností jako je struktura boardů a administrace správy. Zaměřujeme se především na strukturu, povinnosti, odpovědnosti a způsoby práce správních orgánů obchodních společností, tak jak jsou v současné době aplikovány….

Zobrazit více


Bývalý americký mariňák útočí na správní rady evropských firem

25.2.2007

„Rambo kapitálového trhu“ otřásá byznysem po celém kontinentu. Rozpoutá ve špatně řízené firmě peklo a donutí vedení ji zhodnotit. Akcionářský aktivista Guy Wyser-Pratte otřásá byznysem po celém kontinentu. Jak sám říká,na mušce má početné cíle. Německá media mu dala přezdívku „Rambo kapitálového trhu“, vyjadřující dvojsmyslnou poklonu jeho nájezdům na dlouhou řadu firem, které považoval za špatně spravované a tím pádem podhodnocené.
Jak akcionář Rambo pracuje ? Nakoupí akcie, rozpoutá ve firmě akcionářské peklo a donutí management provést změny vedoucí k nárůstu ceny akcií. Poté zinkasuje

Zobrazit více


Vydána instrukce k zasílání a uveřejňování výroční zprávy

1.1.2007

Instrukce k zasílání a uveřejňování výroční zprávy obchodníka s cennými papíry za rok 2006

ČNB vydala 22.1.2007 instrukce pro zasílání a uveřejňování výroční zprávy obchodníka s cennými papíry podle něhož obchodník s cennými papíry předkládá svoji výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu ČNB nejpozději do čtyřech měsíců po skončení účetního období.

Zobrazit víceCorporate governance – o čem je řeč

1.10.2006

Správa a řízení společností se od samého vzniku podnikání potýká s problémy spojenými s delegováním moci i zodpovědnosti. Diskuse vedené snahou o zprůhlednění a kontrolu corporate governance byly po nedávných korporátních skandálech na americkém i evropském trhu nuceny přejít v konkrétní akce zaměřené na zdokonalení řádné praxe správy a řízení společností. Regulátoři kapitálových trhů reagovali s nebývalou rychlostí. Struktury i procesy corporate governance jsou pod neustálým tlakem mezinárodních kapitálových trhů, které i v českém prostředí způsobují posun směrem ke sblížení s požadavky mezinárodních trhů. V posledních třech letech došlo k významným změnám v regulaci a požadavcích

Zobrazit více