Posila z Berkeley

20.6.2005

Euro,20.6.2005. Lídr v oblasti corporate governance v České republice, společnost CG Partners posílila svůj tým o dr. Petra Kavalíře (31). Kavalíř je specialista na cross-kulturální problémy v oblasti corporate governance a má rozsáhlé zkušenosti s vedením mezinárodních týmů. Jeho první úkolem v nové pozici bude prosadit na českém trhu corporate governance službu CGLive ®. Povede poradenský tým poskytující služby představenstvům a dozorčím radám nadnárodních firem v ČR. Před příchodem do CG Partners pracoval několik let jako výzkumný pracovník na University of California, Berkeley a na Hebrew University of Jerusalem. Jako freelance konsultant se podílel na řadě projektů pro domácí i zahraniční společnosti. Po absolvování Pedagogické fakulty Západočeské university, získal titul Ph.D. na Karlově Universitě, kde také přednášel. Mezi jeho záliby patří golf a cestování.

Zobrazit více




EU Směrnice 2004/109 Transparency Directive: Změny v odpovědnosti správních orgánů: Nové povinnosti v evropském „Sarbanes –

1.2.2005

Směrnice EU 2004/109 ze dne 15.12.2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Kapitola II. článek 2, odst. c): Výroční zpráva obsahuje prohlášení osob odpovědných v rámci emitenta, jejichž jména a funkce jsou jasně uvedeny, o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává účetní záverka vypracovaná v souladu s platným souborem účetních standardů pravdivý a věrný obraz

Zobrazit více



Aktuálně k problémům interního a externího auditu v ČR a EU: konvergence interního a externího auditu ?

22.1.2005

Interview s odstupujícím prezidentem KAČR Petrem Křížem a prezidentem ČIIA Pavlem Váchou. Rozhovor připravil a vedl Petr Jurák – viceprezident ČIIA a vrchní auditor pro finanční audity, Český Telecom, a.s.
V obsáhlém rozhovoru najdete odpovědi na následující otázky: Jak byste charakterizovali hlavní rozdíly mezi externím statutárním auditorem a interním auditorem dneška a před deseti lety ? Jaké hlavní změny, vývoj a výzvy pro profesi interního auditu a externího statutárního auditu očekáváte v nejbližších letech? Jak bude v praxi vypadat jmenování auditora valnou hromadou? Jaké očekáváte změny a vývoj v oblasti interního auditu? Jaké hlavní výzvy pro profesi interního auditu očekáváte v nejbližších letech?
Jaký je hlavní dopad podvodů v účetních výkazech společností (typu Enron, Worldcom, Parmalat atd.) na corporate governance a na roli a práci externích a interních auditorů? V důsledku zmíněných podvodů ve finančních výkazech v posledních letech probíhá ve světě diskuse jak obnovit důvěru veřejnosti v externí statutární auditory a finanční výkazy. Jak na tento vývoj reaguje KAČR uvnitř a vůči veřejnosti? Od roku 2002 externí auditoři začali důsledně uplatňovat ISA standard č. 240 „Odpovědnost auditora při posuzování možných podvodů a chyb“. Co v praxi představuje aplikace tohoto standardu? Pokud dozorčí rada nebo představenstvo adekvátně nezareaguje na upozornění, jaký je pak další postup? Jaké máte zkušenosti ze spolupráce mezi interním a externím auditorem při identifikaci podvodů? Jak hodnotíte úroveň koordinace a spolupráce v této oblasti?
Jaké jsou hlavní důsledky zákona Sarbanes Oxley (SOX) na corporate governance a na roli a práci externích a interních auditorů v ČR? Jaké očekáváte dopady tohoto zákona na legislativu v EU a profesní standardy? Jaké jsou nejvýznamnější úpravy 8. směrnice? Jaké očekáváte dopady SOX na legislativu v EU a profesní standardy? 12. Jaké změny v profesi externích auditorů lze očekávat v důsledku náhrady stávajících auditorských směrnic KAČR Mezinárodními standardy auditu (ISA) v roce 2004 a 2005? Můžete stručně popsat požadavky SOX v sekci 404 – certifikace interního kontrolního systému? Jakou roli zde hraje externí statutární auditor a jakou interní auditoři? Kde vidíte největší prostor pro spolupráci mezi externími a interními auditory v rámci naplňování požadavků SOX ? Jak vidíte rozvoj a vývoj výborů pro audit, jaké s nimi máte zkušenosti v České republice? Vidíte nějaká typická slabá místa nebo nedostatky ve funkci existujících výborů pro audit? Jak hodnotíte z vašich zkušeností úroveň spolupráce mezi externími a interními auditory (obecně)? Mělo by se něco změnit? Jaké změny či trendy odhadujete v dalších letech?

Zobrazit více

Právnická osoba je realitou

8.12.2004

John Kay: Financial Times, 6.prosince 2004

Může se organizace učit a zapomínat ? Může mít a nemít svoji integritu ? Může se smát nebo být vzteklá ? Má firma svoji duši ? Film a kniha „ Korporace“ se sice zvrhla v nudný výkřik proti modernímu businessu, ale zároveň nastolila spornou otázku: existuje něco jako osobnost korporace ?

Zobrazit více

Zákonné nemusí být i etické

28.1.2004

Nová pravidla vydaná NYSE požadují, aby každá veřejně obchodovatelná společnost přijala taková pravidla praxe správy, která zajišťují důvěrnost, čestné jednání se zákazníky, dodavateli a reporting nezákonného nebo neetického chování.Po kolapsech velkých korporací kapitálový trh i stát sám vyvíjí tlak na prosazování takové firemní kulturu, která usiluje o soulad pracovního chování

Zobrazit více