Manažerské opce? Proč ne, ale na více let

16.1.2004

Mají být členové dozorčích rad státních podniků odměňováni opcemi na akcie společnosti, kterou kontrolují? Rozruch výše zmíněným způsobem motivování členů svých statutárních orgánů vzbudila nedávno v České republice elektrárenská společnost ČEZ. Roman Pospíšil označil nedávno na stránkách Práva tento způsob, i když nepřímo, za nepříliš vhodný. ČEZ by raději

Zobrazit více

Poučení z Parmalatu – profesionalizujme dozorčí rady

14.1.2004

Proč neustále dochází k pádům velkých koncernů typu Enron, WorldCom či Parmalat? Selhal stát v roli sudího hry zvané tržní hospodářství? Nebo může za krachy nekvalitní práce auditorských firem? Ano, stát i auditoři se často svojí nedbalostí či neznalostí na defraudacích ve velkých podnicích podílejí. Pravdou je i skutečnost, že obrovské mezinárodní firmy se už dávno vymkly dohledu národních regulátorů a jejich hospodaření nelze v podstatě kontrolovat. Kauza Parmalat je toho jasným důkazem. Ani ve chvíli, když už je osm potenciálních viníků v policejní vazbě, nelze spolehlivě dohledat

Zobrazit více

Dva evropské léky na Parmalat

13.1.2004

Novým hitem byznysu je profesionalizace členů dozorčích rad

Evropa hledá po vlně krachů velkých korporací typu Parmalat recept na snížení rizika náhlého zániku těchto firem. V současnosti se ukazují dvě cesty, kterými se můžou národní vlády ubírat. První z nich je zavádění dalších regulačních orgánů. Tímto způsobem chce vyřešit problém po pádu parmského koncernu Itálie. Ministr financí Giulio Tremonti se chystá vytvořit úřad pro regulaci finančního trhu, který by měl za úkol minimalizovat riziko dalších finančních skandálů. To je klasická cesta, posílená byrokracie dohlédne na nekalé hrátky zlovolných manažerů.
Naopak Německo zastává názor, že velké společnosti by měly uhlídat především jejich vlastní akcionáři. Ti vykonávají svoji vůli

Zobrazit více

Interní audit – historie, současná praxe a trendy vývoje

20.3.2003

Studie Ing. Petra Juráka,MBA,CAT,CIA,certifikovaný účetní expert, ředitele auditu finančních funkcí a zástupce výkonného ředitele printerní audit, ČESKÝ TELECOM, a.s., vicepresidenta Českého institutu interních auditorů.

Historický vývoj auditu
Historie auditu je velmi dlouhá, první záznamy o aktivitách podobných auditu sahají až do období 3500 let před naším letopočtem. Záznamy z mezopotamské civilizace vykazují vedle čísel finačních transakcí různé značky, které vyjadřují určitý systém autorizace a verifikace. Vnitřní kontroly, verifikační systémy a koncepce dělby práce mají svůj počátek pravděpodobně v této době. Rovněž ranné egyptské, čínské, perské, hebrejské a řecké záznamy vypovídají o podobných systémech.

Zobrazit více

Předseda

5.3.2003

Zastupování společnosti navenek
Co dělá předseda
Komunikace a diagnostika rozvojových potřeb
Sjednocování exekutivních a neexekutivních členů
Dva klobouky
Výhody neexekutivního předsedy
Kdy by měl neexekutivní předseda odstoupit

Zobrazit více