Lidská dilemata v rodinném podnikání

5.3.2003

Kladem rodinného podnikání je především dlouhodobá perspektiva (narozdíl od veřejně obchodovatelných společností jsou rodinné společnosti budované s dlouhodobou vizí) a kontinuita existence, chráněná rodinnou kulturou kultivovanou expertní znalostí.

Zobrazit více


Zajímají vás závěry finanční komise Senátu USA k daňovým podvodům firmy Enron (Grassley Report) ?

17.2.2003

Po delším váhání byla zveřejněná zpráva Grassleyho komise obsahující úplnou mapu daňových triků, které praktikovali manažeři zkrachovalé firmy Enron. Rozsah dokumentu (750 stran vlastní zpráva a další skoro dva tisíce stran příloh) svědčí o důkladnosti postupu komise. Úplnou zprávu v angličtině si můžete vyžádat na adrese klirova@cgp.cz.

Zobrazit více

Úloha útvarů HR při prosazování etiky v podnikání

16.2.2003

Široce diskutovaným tématem posledních měsíců je podnikatelská a manažerská etika. Spektrum různých insider-trading a auditorských skandálů z nedávné doby vyneslo etiku pracovního chování zaměstnanců na přední místo vnitřních aktivit veřejně obchodovatelných i rodinných firem. Etika individuálního i skupinového rozhodování zaměstnanců na nejrůznějších úrovních firemní hierarchie je předmětem zájmu televize, novin a časopisů.

Zobrazit více


Jaké jsou povinnosti tajemníka správních orgánů společnosti ?

16.2.2003

V anglosasském modelu a řadě dalších národních modelů corporate governance je jednou z klíčových pozic ve společnosti role tajemníka společnosti, „ company secretary“ . Kingova komise dospěla k závěru, že by povinnost jmenovat company secretary měla být všem společnostem uložena zákonem a totéž konstatuje je Kodex řádné praxe správy a řízení společností Komise pro cenné papíry.

Zobrazit více

Modely správy korporací

16.2.2003

Ve světě vznikla celá řada modelů správy podniku. Dokonce v jedné zemi můžeme najít zarážející směsici různých druhů správních rad. Většinu charakteristických faktorů však můžeme zjednodušeně vyjádřit v následujících kategoriích: počet úrovní, průhlednost rozdělení pravomocí exekutivními a neexekutivními řediteli, jejich počty, nezávislost, délka funkčního období, pravomoci svěřené generálnímu řediteli.

Zobrazit více

Sedm měsíců platnosti S-O Act

15.2.2003

Ve svém včerejším pražském vystoupení Sir Adrian Cadbury prohlásil, že využívání Kodexu řádné praxe správy korporací ve Velké Británii omezilo možnost zneužití moci a informací ze strany vrcholových manažerů ke škodě investorů.
Podívejte se, jak chce čelit vzniku finančních skandálů typu Enron a Worldcom Bushova administrativa.
Zajímá vás jak zní prohlášení, kterým musí generální a finanční ředitelé amerických veřejně obchodovatelných společností certifikovat informace o společnosti podávané kapitálovému trhu ? Přečtete si přílohy tohoto článku.

Zobrazit více

Zpráva reagující EU na problémy, které v USA řeší Sarbanes-Oxley Act

15.2.2003

Dne 4.11. 2002 byla v Bruselu presentovaná závěrečná zpráva skupiny expertů, zabývající se nutnými změnami právního a regulačního rámce správy a řízení obchodních společností v EU. Zpráva obsahuje řadu doporučení, která by měla posílit transparentnost chování správních orgánů evropských firem. Jedná se o obsáhlý dokument reagující EU na problémy, které v USA řeší Sarbanes-Oxley Act. Plný text zprávy, na níž jistě bude reagovat i regulátor českého kapitálového trhu a česká právní úprava, si vyžádejte na adrese klirova@cgp.cz. Výtah ze právy najdete příloze (v angličtině) tohoto článku.

Zobrazit více