Schizofrenie (ne)oznamování trestné činnosti ze strany právnických osob

7.5.2014

– upozornění na zajímavý článek JUDr. J. Vidrny (publikace 29.4. 2014 na stránkách www.epravo.cz)
– zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPOZ)
– možnosti a podmínky využití institutu účinné lítosti
– souvislost s trestným činem neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku) dopadajícího na fyzické osoby
– právnická osoba – subjekt postižený trestnou činností a (současně) též pachatel?

Zobrazit více

Výběr auditora- doporučení postupu best practice (Federace evropských účetních -FEE)

21.2.2014

Federace Evropských účetních (FEE)vydala v říjnu 2013 doporučení postupu, který povede k efektivnímu výběru auditora.
Tato aktuální publikace FEE může být užitečnou pomůckou jednak (i) pro obchodní korporace, které potřebují poradit, jak řídit proces výběru auditora efektivním a finančně úsporným způsobem a jednak (ii) pro zainteresované strany (akcionáři,společníci, investoři ..) při hodnocení aktuálně uplatňovaného výběru auditora.

Zobrazit více

Sedmero pro výběr auditora

21.2.2014

Stručný průvodce kritérii pro výběr auditora, které by měla obchodní korporace brát v úvahu.
Autorem tohoto dokumentu je Komora auditorů ČR (KAČR), s níž institut CGI aktivně spolupracuje.

Zobrazit více