Zákon Sarbanes-Oxley – regulatorní nástroj corporate governance s celosvětovým dosahem (2. část)

7.10.2013

Ve druhé části tohoto příspěvku je podána bližší charakteristika ustanovení SOX týkajících se „garance“ správnosti finančních výkazů (§ 302), posuzování interních kontrol (§ 404) a vymezení zákazu poskytování některých služeb auditorskými společnostmi (§ 201). Čtenář zde nalezne dále též hlavní zásady pro implementaci zákona SOX, které představují zobecnění zkušeností několika desítek společností, na které se regulace dle SOX vztahuje.
Druhá část článku je přístupná pouze členům ČITOS.
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více

Zákon Sarbanes-Oxley – regulatorní nástroj corporate governance s celosvětovým dosahem (1. část)

7.10.2013

I když je americký zákon Sarbanes-Oxley /SOX/ datován rokem 2002 a primárně slouží pro ochranu amerického kapitálového trhu, stal se postupně nepsaným standardem řádného posuzování úrovně interních finančních kontrol a kvality finančního výkaznictví zejména v kótovaných akciových společnostech a bezesporu patří právem mezi prameny řádné praxe corporate governance i pro české kapitálové společnosti.
Článek je vzhledem k rozsahu členěn do dvou částí (druhá část je přístupná pouze členům ČITOS).
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více

Jak na interní audit – užitečný návod k využití funkce interního auditu nejen v obchodních společnostech

7.5.2013

Doporučení, jak v obchodní společnosti nebo organizaci jiného typu efektivně využít funkci interního auditu.

Jedná se o návodný dokument vypracovaný společně mezinárodními organizacemi ecoDa (European Confederation of Directors´Associations) a ECIIA (European Confederation of Institute of Internal Auditing) určený pro členy správních orgánů.

ČITOS jej doporučuje k informaci a jako užitečnou pracovní pomůcku všem profesionálům ve správě a řízení českých společností a dalších organizací.

Vladimír Brož, president ČITOS

Zobrazit více


Interní audit – PROČ? CO? JAK? KDE? K ČEMU? KOLIK? …? Otázky, které by si správní orgány (primárně výbor pro audit a/nebo dozorčí rada) měly položit!

30.4.2013

Sada otázek, které by si měl správní orgán společnosti (primárně dozorčí rada / výbor pro audit) položit při posuzování potřebnosti funkce interního auditu a její kvality a spolehlivosti. Vybráno z diskusních fór k problematice corporate governance za období 1-4/2013.
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit víceAktuální změny v regulaci finančního sektoru ve Velké Británii

4.4.2013

Nová organizace regulace finančního sektoru ve Velké Británii, která je účinná od 1.4. 2013, má napomoci snížit riziko destabilizace v tomto klíčovém odvětví a účinně chránit klienty bank a pojišťoven. Jedním z hlavních posuzovaných kritérií potenciální rizikovosti bude kvalita výkonu správy a řízení v regulovaných subjektech.

Zobrazit více