K aktuální úpravě rozhodování jediného společníka / akcionáře

2.5.2012

Nové pojetí právní formy rozhodování jediného společníka/akcionáře, přináší bezesporu zjednodušení a zřejmě i právní jistotu pro tuto oblast, zároveň však otevírá-významné riziko zanedbání povinné péče (péče řádného hospodáře) a za určitých okolností též riziko trestního postihu právnické osoby…
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více