K přičitatelnosti trestního jednání zaměstnance právnické osobě – pojmy „rozhodnutí, pokyn, schválení“

17.6.2014

Jedna ze situací, kdy je dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO) trestný čin spáchaný zaměstnancem přičitatelný jejímu zaměstnavateli (právnické osobě) nastává tehdy, když zaměstnanec jednal protiprávně na základě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby (nebo dalších osob vymezených v ZTOPO).
Co znamenají pojmy „rozhodnutí“, „pokyn“ či „schválení“ ?

Zobrazit více

Schizofrenie (ne)oznamování trestné činnosti ze strany právnických osob

7.5.2014

– upozornění na zajímavý článek JUDr. J. Vidrny (publikace 29.4. 2014 na stránkách www.epravo.cz)
– zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPOZ)
– možnosti a podmínky využití institutu účinné lítosti
– souvislost s trestným činem neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku) dopadajícího na fyzické osoby
– právnická osoba – subjekt postižený trestnou činností a (současně) též pachatel?

Zobrazit více
Zákon Sarbanes-Oxley – regulatorní nástroj corporate governance s celosvětovým dosahem (2. část)

7.10.2013

Ve druhé části tohoto příspěvku je podána bližší charakteristika ustanovení SOX týkajících se „garance“ správnosti finančních výkazů (§ 302), posuzování interních kontrol (§ 404) a vymezení zákazu poskytování některých služeb auditorskými společnostmi (§ 201). Čtenář zde nalezne dále též hlavní zásady pro implementaci zákona SOX, které představují zobecnění zkušeností několika desítek společností, na které se regulace dle SOX vztahuje.
Druhá část článku je přístupná pouze členům ČITOS.
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více

Zákon Sarbanes-Oxley – regulatorní nástroj corporate governance s celosvětovým dosahem (1. část)

7.10.2013

I když je americký zákon Sarbanes-Oxley /SOX/ datován rokem 2002 a primárně slouží pro ochranu amerického kapitálového trhu, stal se postupně nepsaným standardem řádného posuzování úrovně interních finančních kontrol a kvality finančního výkaznictví zejména v kótovaných akciových společnostech a bezesporu patří právem mezi prameny řádné praxe corporate governance i pro české kapitálové společnosti.
Článek je vzhledem k rozsahu členěn do dvou částí (druhá část je přístupná pouze členům ČITOS).
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více