K aktuální úpravě rozhodování jediného společníka / akcionáře

2.5.2012

Nové pojetí právní formy rozhodování jediného společníka/akcionáře, přináší bezesporu zjednodušení a zřejmě i právní jistotu pro tuto oblast, zároveň však otevírá-významné riziko zanedbání povinné péče (péče řádného hospodáře) a za určitých okolností též riziko trestního postihu právnické osoby…
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více


EU Směrnice 2004/109 Transparency Directive: Změny v odpovědnosti správních orgánů: Nové povinnosti v evropském „Sarbanes –

1.2.2005

Směrnice EU 2004/109 ze dne 15.12.2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Kapitola II. článek 2, odst. c): Výroční zpráva obsahuje prohlášení osob odpovědných v rámci emitenta, jejichž jména a funkce jsou jasně uvedeny, o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává účetní záverka vypracovaná v souladu s platným souborem účetních standardů pravdivý a věrný obraz

Zobrazit více