Šest způsobů jak pohřbít etický kodex

16.3.2008

Etický kodex může vaši společnost posunout kupředu. Může pomoci vedení i celé společnosti jasně komunikovat hodnoty, principy a chování, které pak utvářejí charakteristickou konkurenční výhodu vaší společnosti. Mnoho společností a nejen obchodních, však neustále opakuje chyby, které s pravděpodobností rovnající se jistotě potopí sebelepší etický kodex. Proto jsme sestavili seznam šesti nejčastějších a stále se opakujících chyb, které dokáží pohřbít každý kodex. Pokud následující řádky budou popisovat charakteristické znaky vaší společnosti, je patrné, že byste se měli nad tématem implementace etického kodexu i nad tématem zralosti vaší firemní kultury vážně zamyslet…..

Zobrazit více


Dvě strany stejné mince

9.9.2007

Zabraňovat neetickému jednání nebo podporovat etické jednání? Jedná se od dvě strany téže mince s totožným cílem – snížit rizika a nasměrovat firemní kulturu k vyšší konkurenceschopnosti.

Zobrazit více

Kultura organizace – otevřené riziko

20.8.2007

Společnosti, ve kterých etika má své pevné místo, jsou schopny lépe budovat a chránit svou reputaci, podněcovat důvěru a dávat tak lidem i investorům pozitivní signály. Za vším stojí pochopení významu sdílených hodnot a jejich vlivu na tvorbu firemní kultury.

Zobrazit více

Etika v současné správě společností

1.8.2007

Stále více českých zaměstnavatelů má pro své zaměstnance zpracované firemní etické kodexy, které jsou obsluhované manažery firemní etiky, odpovědnými za to, že zaměstnanci společnosti v každé situaci budou stát na té správné straně dobra a zla. Stále v nedohlednu je doba, kdy prohřešek proti firemním etickým standardům zničí kariéru člena představenstva nebo dozorčí rady. A prohřeškem proti etickým standardům je i přijetí pozice generálního ředitele nebo křesla v představenstvu nebo dozorčí radě polostátní společnosti, jestliže dotyčný nemá proto dostatečnou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti.

Zobrazit více

Skandál v BP – z pohledu corporate governance

3.5.2007

Příběh Johna Browna, dnes již bývalého CEO BP PLC proběhl téměř všemi sdělovacími prostředky po celém světě, česká média nevyjímaje. John Brown pracoval v British Petroleum celých 41 let. Konec jeho kariéry je velmi politováníhodný a z jeho pohledu tragický. Důvodem k vlastní rezignaci nebyla Brownova sexuální orientace, nýbrž to, že svému milenci poskytoval finanční i lidské zdroje ze společnosti BP a další výhody.

Zobrazit více

Víte kolik vás stojí strach?

6.4.2007

Všechny firmy bez výjimky operují s určitými sdílenými hodnotami, které jsou integrované do firemní kultury. Některé z těchto sdílených hodnot mají pozitivní náboj, například otevřená komunikace, důvěra, čestnost, respekt či spokojenost zákazníků a jsou hodnototvorným aktivem každé organizace.
Ve firemní kultuře se vyskytují i sdílené hodnoty s negativním, potenciálně limitujícím nábojem

Zobrazit více