ZTOPO v praxi: padly první „tresty smrti“ pro právnické osoby

9.6.2014

Jaro letošního roku přineslo dva soudní verdikty v trestním řízení podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO), které uložily právnické osobě trest jejího zrušení. Jedná se o nejpřísnější trest, který by měl být aplikován pouze výjimečně a míří na subjekty založené resp. provozované primárně k páchání trestné činnosti.

Zobrazit více


Ztráta důvěry ve vztazích zaměstnavatele a zaměstnance jako důvod pro okamžitou výpověď?

16.5.2014

Podle průzkumu hospodářské kriminality (viz článek „Aktuální obrázek hospodářské kriminality ve světě a v ČR 2014“ uveřejněný na www.governance.cz) je krádež nebo zpronevěra ze strany zaměstnanců nejčastějším nežádoucím jevem.
Judikát NS ČR z ledna 2014 ukazuje, že i v kontextu současného pracovního práva lze ze strany zaměstnavatelů radikálně a účinně reagovat na zmíněné závadové jednání zaměstnanců.

Zobrazit více


Češi považují nejvíc z celé EU korupci za největší překážku podnikání

11.2.2014

Autor tohoto příspěvku Leopold Černý, Manager ve společnosti Screening Solutions, s.r.o. (15 let praxe v oblasti boje proti korupci, finanční a hospodářské kriminalitě), shrnuje hlavní závěry Zprávy Evropské komise o boji proti korupci v EU, která byla publikována počátkem února 2014. Česká republika „vévodí“ hned ve dvou žebříčcích týkajících korupce v podnikatelském prostředí – bohužel prvním místem od konce 🙁

Zobrazit více


Výsledky průzkumu EY o podvodech a korupci aneb co děláme špatně?

29.1.2014

Společnost EY tradičně provádí každé dva roky průzkumy o podvodech a korupci v Evropě. Průzkum zveřejněný v roce 2013 nově zahrnoval i země Blízkého východu, Afriky a Indii. Během průzkumu bylo uskutečněno téměř 3 500 rozhovorů (telefonických, online nebo osobních) se zaměstnanci největších společností v 36 zemích. Průzkum mapuje postoje předsedů představenstev, členů vrcholového managementu, ostatních manažerů, ale též řadových zaměstnanců k podvodům a korupci. V České republice se průzkumu zúčastnilo 100 respondentů. V období mezi jednotlivými evropskými průzkumy publikuje společnost EY globální průzkum se stejným zaměřením.

Zobrazit více


Konference LawTech Europe 2013

7.10.2013

Praha, 21.-22.10. 2013
2. ročník konference, k jejímž nosným tématům patří problematika elektronických důkazů,kybernetická bezpečnost, využití IT nástrojů při forenzních šetřeních a v neposlední řadě soudobé možnosti využití IT technologií pro právníky.

Zobrazit více

Korporátní compliance opatření (2.část)

12.9.2013

Druhá část Dvoudílného příspěvku Mgr. Oty Kleknera (GO – Governance, Risk&Compliance) ze společnosti ŠKODA AUTO a.s. k tématu prevence trestní odpovědnosti právnických osob (na základě praxe při realizaci compliance programu ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Zobrazit více