Korporátní compliance opatření (1. část)

11.9.2013

První část dvoudílného příspěvku Mgr. Oty Kleknera (GO – Governance, Risk&Compliance) ze společnosti ŠKODA AUTO a.s. k tématu prevence trestní odpovědnosti právnických osob (na základě praxe při realizaci compliance programu ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Zobrazit více

Průzkum SCREENING SURVEY 2012 (ČR)

5.6.2013

NÁBOROVÝ PROCES NEJEN JAKO PREVENCE ZAMĚSTNANECKÉ KRIMINALITY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Výsledky unikátního průzkumu provedeného společností Screening Solutions s.r.o. mezi 200 významnými společnostmi se sídlem v České republice .

Zobrazit více


Pre-employment screening

4.6.2013

Proč by se pre-employment screening měl stát nedílnou součástí agendy compliance v každé obchodní společnosti a v dalších organizacích?
Pevný stisk ruky a a upřený pohled do očí nestačí !!!
Jak takové prověřování uchazeče o nabízenou pozici probíhá?
Jaká rizika může představovat „defektní“ kandidát?

Článek P. Moroze, Managing Partnera a zakladatele společnosti Screening Solutions s.r.o.

Zobrazit více
Compliance v praxi: judikatura k monitoringu zaměstnanců

26.11.2012

Jedním z častých problémů vznikajících mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem je na jedné straně (zne)užívání výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele zaměstnanci (tj. jednání v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele) a na druhé straně pak provádění kontroly zaměstnanců ze strany zaměstnavatele nepřiměřeným způsobem.
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více


Etika v současné správě společností

1.8.2007

Stále více českých zaměstnavatelů má pro své zaměstnance zpracované firemní etické kodexy, které jsou obsluhované manažery firemní etiky, odpovědnými za to, že zaměstnanci společnosti v každé situaci budou stát na té správné straně dobra a zla. Stále v nedohlednu je doba, kdy prohřešek proti firemním etickým standardům zničí kariéru člena představenstva nebo dozorčí rady. A prohřeškem proti etickým standardům je i přijetí pozice generálního ředitele nebo křesla v představenstvu nebo dozorčí radě polostátní společnosti, jestliže dotyčný nemá proto dostatečnou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti.

Zobrazit více