ZTOPO v praxi: padly první „tresty smrti“ pro právnické osoby

9.6.2014

Jaro letošního roku přineslo dva soudní verdikty v trestním řízení podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO), které uložily právnické osobě trest jejího zrušení. Jedná se o nejpřísnější trest, který by měl být aplikován pouze výjimečně a míří na subjekty založené resp. provozované primárně k páchání trestné činnosti.

Zobrazit více


Ztráta důvěry ve vztazích zaměstnavatele a zaměstnance jako důvod pro okamžitou výpověď?

16.5.2014

Podle průzkumu hospodářské kriminality (viz článek „Aktuální obrázek hospodářské kriminality ve světě a v ČR 2014“ uveřejněný na www.governance.cz) je krádež nebo zpronevěra ze strany zaměstnanců nejčastějším nežádoucím jevem.
Judikát NS ČR z ledna 2014 ukazuje, že i v kontextu současného pracovního práva lze ze strany zaměstnavatelů radikálně a účinně reagovat na zmíněné závadové jednání zaměstnanců.

Zobrazit více

Compliance v praxi: judikatura k monitoringu zaměstnanců

26.11.2012

Jedním z častých problémů vznikajících mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem je na jedné straně (zne)užívání výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele zaměstnanci (tj. jednání v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele) a na druhé straně pak provádění kontroly zaměstnanců ze strany zaměstnavatele nepřiměřeným způsobem.
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více