Deset otázek, které by si měla položit každá dozorčí rada

1.1.2007

1.Máme správného předsedu představenstva?
2.Je jeho odměna účinně provázaná s jeho výkonností?
3.Rozumíme dobře tomu, jak a odkud námi schválená
bude firemní strategie generovat hotovost?
4.Sleduje představenstvo trendy vývoje v oboru a
diagnostikuje možné příležitosti a ohrožení?
5.Víme, jaké jsou zdroje organického růstu firmy?
Jsou odměny GŘ provázané se strategií růstu?

Zobrazit vícePředstavenstvo/dozorčí rada jako malá sociální skupina

9.2.2005

Každé představenstvo a dozorčí rada je svým způsobem neopakovatelné a unikátní. Malá skupina silných osobností nejrůznějšího věku převezme různou formou a někdy za obtížně popsatelných okolností ze zákona objektivní odpovědnost za správu společnosti od velikosti atomu až po nadnárodního giganta. Každý jednotlivec si sebou přináší nejen svoji odbornost, životní a podnikatelské zkušenosti, ale i svůj individuální komunikační styl, svůj kognitivní styl, způsob řešení konfliktů, svoji preferovanou týmovou roli, odolnost ke stresu a tak dále.

Zobrazit více

Předseda

5.3.2003

Zastupování společnosti navenek
Co dělá předseda
Komunikace a diagnostika rozvojových potřeb
Sjednocování exekutivních a neexekutivních členů
Dva klobouky
Výhody neexekutivního předsedy
Kdy by měl neexekutivní předseda odstoupit

Zobrazit více

Skupinové procesy ovlivňující práci boardu

5.3.2003

Při posuzování kvality interakce v představenstvu nebo dozorčí radě nemůžeme nechat stranou skupinovou polarizaci – diskuse ve skupině generuje extremnější názory v obou směrech než jakými vládnou jednotlivci. Skupina, která navrhovala bezpečné řešení se nakonec přikloní k ještě konzervativnějšímu a naopak. Sociální srovnání: diskuse naznačí, co je sociálně přijatelnější, zda riziko nebo bezpečí a členové přizpůsobí svůj vlastní názor.

Zobrazit více

Co dělá dobrý board dobrým ?

16.2.2003

Lze říci, že tajemství není v různých sofistikovaných zákonech a filosofiích modelů corporate governance. To, co rozhoduje, je postoj všech členů orgánu k práci, zodpovědné naplňování vzájemných očekávání a pozitivní pracovní vztahy mezi členy správního orgán navzájem exekutivu nevyjímaje. V takovém uskupení jsou minimalizované obranářské a vypočítavě opatrnické strategie, mocenské hry nejsou funkční. Diskuse na jednání i mimo ně je neformální a otevřená, vzájemný dialog je charakteristický svojí dynamickou a intelektuálně stimulující kritičností a členové se ho rádi účastní. Závěry a rozhodnutí odráží vytříbené názory celé skupiny, nikoliv ambice jednotlivce, podstata a smysl rozhodnutí vždy převáží formu

Zobrazit více

Jaké jsou povinnosti tajemníka správních orgánů společnosti ?

16.2.2003

V anglosasském modelu a řadě dalších národních modelů corporate governance je jednou z klíčových pozic ve společnosti role tajemníka společnosti, „ company secretary“ . Kingova komise dospěla k závěru, že by povinnost jmenovat company secretary měla být všem společnostem uložena zákonem a totéž konstatuje je Kodex řádné praxe správy a řízení společností Komise pro cenné papíry.

Zobrazit více

Neexekutivní role

16.2.2003

Základní důvody ke jmenování neexekutivního člena
Nezávislost závazků
Proč se lidé stávají neexekutivními členy správních orgánů
Výběr neexekutivního člena správního orgánu
Co dělají neexekutivní členové představenstva a dozorčí rady
Úskalí role neexekutivního člena představenstva
Kvalifikace neexekutivního člena představenstva pro konkrétní situace

Zobrazit více