ČITOS jako oficiální partner Českého institutu interních auditorů na sněmu ČIIA 2013

27.3.2013

Na základě oficiálního pozvání se sněmu Českého institutu interních auditorů (ČIIA) konaného dne 27.3. 2013 zúčastnil prezident ČITOS V. Brož a představil formou vystoupení účastníkům  jednání tohoto vrcholového orgánu zaměření ČITOS, jeho cíle a možnosti spolupráce s ČIIA.  ČITOS se stal v únoru letošního roku oficiálním partnerem ČIIA, přičemž společným zájmem je prosazování a popularizace řádné správy společností, jejíž klíčovou součástí je interní audit,  v českém podnikatelském prostředí  a též v dalších organizacích  a institucích. Cílovou skupinou jsou jak profesionálové (odborníci), tak i laická veřejnost.  Spolupráce se bude odvíjet na platformě vzdělávání,  možnosti realizace společných studií a projektů  a v neposlední řadě v podobě vzájemné komunikační podpory a propagace činnosti  ČIIA a ČITOS, mj. na webových stránkách obou partnerů.