Co dělá dobrý board dobrým ?

16.2.2003

Otevřená diskuse, otevřené informace

Zdálo by se, že až doposud zde hovoříme o samozřejmostech, ale zkusme si popsat, jak vypadá typické české představenstvo/dozorčí rada. Zpravidla je uzamčeno ve zdánlivě neprolomitelné šabloně:
striktně určený obsah a časový rámec jednání, dobře nacvičené (někdy i doslova čtené) presentace s malým prostorem na diskusi a reakce, špatné řízení diskusí o kontroversích rozhodnutích, neformální diskuse mimo zasedání je vnímaná jako ohrožení autority předsedy. Členové orgánu podle zákona zvolení pro svoji osobní kompetenci, znalost či zkušenost nemají možnost vyjádřit svá mínění v otevřené a neformální diskusi, nikdo nechce zdržovat nebo dokonce být iniciátorem odporu k plánům managementu nebo majoritáře (tady je plán či návrh usnesení a když ho chcete prověřovat, znamená to, že mi nevěříte ? Nebo to znamená, že jste neloajální a já – majoritář jsem vaším jmenováním udělal chybu ) ? Jsou ještě horší varianty, například teror minority , když se malá koalice vlivných členů
rozhodne dominovat diskusi i rozhodování. Ostatní si pak raději nechávají své názory pro sebe ze strachu, aby se nedotkli svých kolegů a předsedy, který šablonu bezděčně posiluje svou tělesnou mluvou nebo tím, že neudělí slovo nikomu stojícímu mimo klan. Mezi další destrukční mechanismy náleží komunikace a budování koalic v zákulisí, postupný tlak, záměrné úniky informací, vzájemné vzkazy přes prostředníky, dohady pouštěné přes media. Mohla bych jmenovat nejméně desítku významných českých průmyslových podniků, za jejichž krachem stojí právě takové příčiny.
Otevřená diskuse, otevřené informace
Status quo uvnitř správního orgánu (mlčení k problémům) je cesta do pekel, je daleko nebezpečnější než radikální změna. Status quo například zapříčinil krach Maxwellova imperia. Členové jeho boardu spolu s renomovanými auditory neměli odvahu říci, že císař je nahý tak dlouho, až už nebylo co zachraňovat. Na neproduktivní politický a právní status quo z počátku devadesátých let doplatily všechny velké české strojírenské společnosti.
Klíčem je informovaná důvěra – správní orgán pracuje s externím světem podnikání, zdaleka ne všechny proměnné společnost kontroluje, věci ve vnějším podnikatelském prostředí se nepřestanou dít proto, že jim představenstvo/ dozorčí rada akciové společnosti dostatečně nerozumí. Nikdy nezapomínejte na akcionáře – očekávají, že představenstvo / dozorčí rada bude přidávat hodnotu k tomu, co je vytvářeno uvnitř společnosti.
Pro některé členy představenstev a dozorčích rad je obtížné pochopit, že cílem jejich práce ve společnosti není mít bezmeznou moc nad exekutivou, ale při výkonu své funkce mají řadu povinností, kterými jedině mohou naplnit svoji zákonnou povinnost- péči řádného hospodáře. Musí být v obraze, ale bez mikro-managementu ( vstupování do operativních úkolů exekutivy. Umět být náročný, ale rovněž umět podporovat a pomáhat, mít objektivní informace z firmy ( včetně alternativních via interní audit) , ale umět si nechat poradit tam, kde je zkušenost exekutivy nezpochybnitelně větší.
Vraťme se k roli otevřeného mnohostranného dialogu a diskuse. Můžete si ověřit, zda se vašich zasedání účastní diskuse skutečně všichni členové a zda volně vyjadřují své mínění, aniž by skrývali své opravdové pocity a názory. Stačí k tomu tužka a papír v ruce nezainteresovaného pozorovatele, graf četností a směrů komunikace s označenou důležitostí diskutovaného problému má docela dobrou vypovídací schopnost. Jsou diskuse při zasedáních, ve výborech i mimo zasedání otevřené a upřímné, využívají dobře znalostí všech členů ? Může exekutiva hovořit otevřeně a včas o špatných zprávách, nebo dokonce předjímat špatné zprávy a budoucí nejistoty ? Je atmosféra na zasedání nakloněná kritickému myšlení, tvrdým a pronikavým otázkám, procesu učení se jeden od druhého? Zkuste si upřímně odpovědět. Požádejte o názor i své kolegy, hovořte spolu na dané téma a když se svým návrhem narazíte u předsedy a toto téma je tabu, pak zcela určitě váš správní orgán při své práci nevyužívá svůj skutečný potenciál a investor to brzy rozezná. Rázná personální opatření na sebe jistě nenechají dlouho čekat.