Co doporučují členové správních rad a investoři?

18.3.2007

Mezi klíčová doporučení patří:

  • Členové správního orgánu by měli být voleni většinou hlasů v nezpochybnitelných regulérních volbách. Úřadující členové správního orgánu jež neobdrží většinovou podporu od akcionářů by měli podat rezignaci.
  • Správní orgán by měl zveřejnit své výkonové cíle, prahové hodnoty a srovnávací skupiny firem, které používá pro určování odměn exekutivy
  • Významná část exekutivních odměn by měla být vázána na výkonnost společnosti a být kozistentní se zájmy dlouhodobých investorů.
  • Akcionáři a členové správní orgánů by měli podporovat silný systém vnitřních finančních kontrol a bránit snahám o oslabení vlivu sekce 404 SOX  vyžadující, aby firmy hodnotily sílu a účinnost systému vnitřních kontrol a aby tento systém byl auditovaný. Navíc investoři i správní orgány by měli podporovat management i auditory při hledání způsobů umožňujících  zefektivnění systému compliance a zajistit jeho účinnost jak ve velkých, tak i malých firmách.

Celá zpráva je k dispozici na zde >>>>