Compliance ve skupině ThyssenKrupp : dočasná amnestie pro oznamovatele-provinilce a zřízení funkce externího ombudsmana

2.5.2013

Nadnárodní skupina ThyssenKrup(TK), sídlící v Německu a podnikající v ocelářství a strojírenství, přistoupila v rámci úsilí o zlepšení firemní kultury a snížení compliance rizik v polovině dubna 2013 k netradičnímu a relativně radikálnímu opatření: na omezenou dobu (do 15.6. 2013) tato společnost garantuje, že zaměstnanci, kteří oznámí případy korupce, protisoutěžního jednání (porušení zákona o hospodářské soutěží) či jakékoliv jiné porušení interních (vnitrofiremních) předpisů pro oblast compliance), budou omilostněni za spáchání dřívějších skutků v rozporu s regulatorním rámcem TK. Tento amnestijní program se nevztahuje na členy správních orgánů TK (včetně členů orgánů společností patřících do skupiny TK), členů vrcholového managementu TK , vedení produktových a regionálních provozních jednotek a manažerů řídících jednotlivé společnosti ve skupině TK. Z právních důvodů jsou z tohoto programu vyloučeny společnosti TK sídlící v USA. Časové období, za které mohou oznamovatelé hlásit případy nežádoucího chování, není omezeno. Podmínkou „omilostnění“ je, že ohlašovatelé – provinilci budou se společností TK aktivně a zcela spolupracovat při vyšetřování nahlášených případů. V takovém případě TK vůči nim nebude uplatňovat či vymáhat náhrady škody a ani nebude přistupovat k jiným pracovně-právním sankcím (včetně okamžitého zrušení pracovního poměru nebo dání výpovědi ze strany zaměstnavatele). Tento „program amnestie) je realizován v působnosti Chief Compliance Officera TK.
Součástí nejnovějších opatření ve skupině TK na zlepšení firemní kultury a zvýšení úrovně compliance je zřízení externího ombudsmana (tím je respektovaný právník z nenormované právní kanceláře), který je oprávněn, pokud o to oznamovatel (zaměstnanec skupiny TK) požádá, předat společnosti oznámení na anonymní bázi (tj. v takovém případě je povinen chránit identitu oznamovatele). Jedná se o další komunikační kanál pro oznamování porušování pravidel compliance TK a smyslem jeho zřízení bylo poskytnout prostor oznamovatelům, aby svá zjištění (a rovněž formulaci obsahu oznámení) mohli konzultovat na osobní a důvěrné (!) bázi ještě před podáním vlastního oznámení nebo právě za účelem jeho podání. Ve skupině TK již několiklet funguje bezplatná telefonní (a emailová) linka pro oznamování případů porušování rámce compliance TK, kterou provozuje externí právní kancelář zaručující mj. anonymizaci podání podnětů a ejich příjem 24 hodin denně.
Zlepšení firemní kultury ve skupině TK a nesmiřitelný boj proti korupci a protisoutěžnímu jednání (=základní priority compliance TK) patří k základním prioritám nového vedení koncernu TK (nový CEO, obměna části členů výkonného představenstva, nedávné změny v dozorčí radě). Reputace TK utrpěla v posledních letech v důsledku několika případům korupce a porušením pravidla hospodářské soutěže (např. za účast na kartelové dohodě 4 výrobců a dodavatelů železničních kolejí dostala společnost TK v roce 2012 pokutu 103 mil. EUR).
Další informace k výše uvedeným nástrojům compliance a celému compliance programu TK lze nalézt na firemní webové stránce www.thyssenkrupp.com.
Vladimír Brož
prezident ČITOS
2. 5. 2013