Diverzita jako imperativ corporate governance – jak jsou na tom české obchodní korporace?

22.1.2015

Mnoho studií prokázalo, že rozmanitost (genderová, věková, profesionální) vede k vyrovnanějšímu rozhodování a snížení rizikového jednání. Diverzitu podporuje též Evropská unie, která se snaží prosadit stanovení povinných kvót pro zastoupení žen v nevýkonných orgánech společností kótovaných na burze (obchodovaných na kapitálovém trhu některého ze členských států EU).
Aktuální stav zastoupení žen v nevýkonných orgánech českých společností ukazuje podzimní studie Deloitte Corporate Governance centra v ČR. Z tiskové zprávy, která je k dispozici na webové stránce Deloitte CŘ (www2.deloitte.com/cz/cs), vyplývá, že v nevýkonných orgánech (dozorčí rady) českých společností kótovaných na burze činí podíl žen pouze 6,14% (2013: 7,4 %), přičemž cílový stav v roce 2020 prosazovaný Evropskou komisí činí 40% (ve státem vlastněných společnostech již v roce 2018). Z odvětvového pohledu je nejvíce žen v dozorčích orgánech ve společnostech podnikajících v sektorech telekomunikace, doprava a IT (20%), farmaceutika (20%), zdravotnictví (20%), na opačné straně spektra se z hlediska podílu žen v nevýkonných orgánech společností ocitá finanční sektor (banky: 8,4%, pojišťovny: 7,4%).
Jak známo z médií, v ČR stanovení povinných kvót pro zastoupení žen v orgánech obchodních korporací shodně většinově odmítá jak politická scéna, tak i podnikatelský sektor, přičemž z dosavadního vývoje nevyplývá, že by k zásadnímu zlepšení stavu v českých společnostech mohlo dojít bez regulačního zásahu. CGI je názoru, že diverzita (nejen genderová) je imperativem a znakem řádné správy a řízení společností a že její posilování v personalistice správních orgánů by mělo být primárně v zájmu vlastníků.
Vladimír Brož, prezident CGI
20.1. 2015