Efektivní správa obchodní společnosti I

30.12.2011

Efektivní správa obchodní společnosti
Jana Klírová, Petr Kavalíř, Vladimír Brož, CG Partners (článek publikován ve Finanční management  č. 9/2011)

 

Vlivný britský Financial Reporting Council (FRC) letos v březnu po dlouhé odborné diskusi vydal „Průvodce efektivního správního orgánu“, který stručně a jasně formuluje zásady práce jednokomorového správního orgánu obchodní společnosti. Navazuje na Higgsovu zprávu z roku 2006 a reaguje na aktuální situaci v globální corporate governance. Vrací se k mnohokrát vysloveným a v ČR stále ještě ingorovaným základům řádné praxe správy. Dovolte nám „Průvodce efektivního správního orgánu“ aplikovat na dvoukomorový systém správy užívaný v ČR.

 

Úloha správních orgánů
Hned první definice zaujme: „Úlohou představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit je pomocí systému přísných a účinných kontrol firmu podnikatelsky vést tak, aby znala a zvládala všechna rizika, jímž čelí. Oba orgány rozvíjí a prosazují kolektivní vizi účelu existence firmy, její kultury, hodnot a požadovaného chování, kterým realizuje své podnikání“. Jako důležitou podtrhuje i diversitu ve složení orgánu jako jednu z cest, kterými lze čelit riziku a pasti „skupinového myšlení“. Prostá pravda: dobrý správní orgán vytvoří jedině dobrý předseda vytvářející podmínky pro efektivní individuální práci jeho členů. Předseda musí jít příkladem nejvyššími standardy osobní integrity a nastavit jasná očekávání týkající se firemní kultury, sdílených hodnot, chování, stylu a kvality diskuse. Průvodce rozebírá významné stránky práce předsedy, zvlášť řeší roli exekutivního člena představenstva a člena dozorčí rady.

 

Administrace správy obchodní společnosti
Zcela zásadní pozornost je věnovaná administraci procesu správy a roli tajemníka společnosti (company secretary), která je ve veřejně obchodovatelných společnostech v UK od roku 2006 povinná a v ČR bohužel ne. Zastavme se podrobněji u tohoto problému. Nadnárodní společnosti ve svých českých dcerách zpravidla funkci tajemníka zřizují, ale Obchodní zákoník zatím k povinnosti mít tajemníka mlčí. Přitom praxe potvrzuje potřebu uzákonit řádnou praxi administrace správy. Samotný fakt, že už osm let existence Českého Institutu tajemníků obchodních společností, jehož členové jsou většinou absolventy akreditovaného Národního certifikačního programu studia administrace správy, který déle než šest let poskytuje společnost CG Partners, je důkazem oprávněnosti tohoto požadavku.
Zřízení funkce tajemníka představuje systémové řešení pro zajištění komplexní, účinné a efektivní implementace řádné corporate governance v akciové společnosti . Argumenty pro takovéto řešení i v podmínkách ČR jsou následující…….

 

celý článek zde >>>