EU Směrnice 2004/109 Transparency Directive: Změny v odpovědnosti správních orgánů: Nové povinnosti v evropském „Sarbanes –

1.2.2005

o stavu aktiv a pasiv, finanční pozici a zisku nebo ztrátě emitenta a podniků zahrnutých do konsolidace jako celku a že zpráva o činnosti obsahuje věrný přehled vývoje a výsledků podniku a postavení emitenta a podniků zahrnutých do konsolidace jako celku, spolu s popisem hlůavních rizik a nejistot, kterým čelí.  Směrnice ukládá národním legislativám zavést kontrolu a sankce proti subjektům porušujícím její ustanovení.

čtěte dál a upřesněte si vlastní odpovědnost.