Evropská reforma auditu a její dopad na české společnosti

7.6.2016

V červnu 2016 se uskutečnila další akce našeho Institutu. Tentokrát se jednalo o seminář k tématu evropská reforma veřejného (statutárního) auditu a její dopady na české společnosti (primárně subjekty veřejného zájmu ). Tuto akci pro náš Institut uspořádala Komora auditorů České republiky (dále jen „KAČR“), přednášejícím byl pan Stanislav Staněk, člen Výkonného výboru KAČR.

 

Nařízení EU o auditu subjektů veřejného zájmu nabylo účinnosti dnem 17.6. 2016, přičemž související česká legislativa je dosud v procesu schvalování a tato situace přináší různé nejistoty a otázky. Seminář se proto zabýval mj. následujícími tematickými okruhy:
· Proč mluvíme o reformě auditu a co představuje novou regulaci?
· Co je subjekt veřejného zájmu?
· Mohou auditoři i nadále poskytovat další služby svým auditorským klientům?
· Jak se mění zprávy auditora?
· Jaké jsou pravomoci orgánů dohledu vůči společnostem?:

Podklady ke stažení pro členy CGI: prezentace ; rozcestník regulace auditu