Interní auditoři čelí stále větším výzvám

23.10.2007

Průzkum, kterého se zúčastnilo 138 interních auditorů z 24 zemí naznačuje, že hranice zodpovědnosti týmů interních auditorů se posunuly tak daleko, jako nikdy doposud. Nalézt jedince – odborníky, kteří jsou připraveni čelit aktuálním problémům je pro lídry interního auditu tou největší výzvou. Dovednosti a znalosti v oblastech jako jsou zpronevěry, podvody v IT, obchodní a operační rizika patří mezi nejžádanější. Ale vhodné kandidáty na tyto pozice je jen velmi obtížné nalézt a udržet.
Více než jedna třetina z dotazovaných přiznala, že jejich zaměstnanci nebyli proškoleni v oblasti prevence a odhalování podvodů a zpronevěry. Další mezery v tréninku a vzdělávání se vyskytují v daňové oblasti.

“Interní audit prochází v dnešní době zásadním vývojem”, tvrdí Inge Boets, Global Business Risk Sevices Leader v Ernst & Young. “Od interních auditorů se vždy očekávalo, že společnost ochrání před problémy. Nyní se ale rozvíjí také požadavek na to, aby se aktivně podíleli na  zlepšování výkonnosti podniku. Posun v této oblasti sebou přináší nejen nové výzvy, ale zároveň před námi také otevírá zcela nové možnosti. Týmy interních auditorů, které budou schopny se těchto příležitostí chopit a naplňovat je, tak zlepší výkonnost svých společností v oblasti podnikatelských rizik, zejména co se týče podvodů, kapitálových programů, uzavírání smluv, transakcí a mezinárodní expanze”.

Další klíčové postřehy:

  • Mezinárodní pokrytí je pro společnosti na globálním trhu nejvýznamnější výzvou – musí čelit rozdílným kulturám, jazykům, zákonům a regulacím daných států, stejně jako vzrůstajícím nákladům
  • Při implementaci hodnocení rizik a určování jejich klíčových oblastí je úkolem interního auditu posílit koordinaci s dalšími skupinami risk managementu v organizaci
  • Výbory pro audit a management už od interních auditorů očekávají nejen, že budou projednávat rizika zahrnutá v auditním plánu, ale i rizika mimo něj.