Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu

16.5.2014

Interní audit hraje klíčovou roli v systému správy a řízení organizace.  Cílem dokumentu „Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu“ je poskytnout správním orgánům, členům těchto orgánů a vrcholovému managementu obchodních korporací  a dalších organizací návod týkající se předpokladů a zajištění řádného fungování interního auditu. Základní tezí je předpoklad, že bude-li funkce IA řádně nastavena, tak i ujištění interního auditu, zda systém řízení rizik  a interní kontrolní systém obchodní korporace (organizace) jsou nastaveny odpovídajícím způsobem, má  adekvátní relevanci a význam.

Základní informace  z tohoto dokumentu jsou obsahem příspěvku „Jak na interní audit – užitečný návod k využití funkce interního auditu nejen v obchodních společnostech“ publikovaného na stránkách www.governance (menu – položka „corporate governance“, zde záložka „interní audit“) v květnu 2013 s odkazem na anglické znění tohoto doporučení. Český institut interních auditorů  (ČIIA), který je partnerem CGI, vydal v listopadu 2013 českou verzi předmětného dokumentu, kterou lze volně stáhnout na internetové stránce ČIIA (www.ciia.cz; zde sekce „Novinky“).

 

5. 5. 2014
Vladimír Brož, prezident CGI