Jak nastavit firemní compliance program v optice novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

12.5.2017