Jak si stojí oznamovatel (whistleblower) v ČR a v dalších zemích regionu SVE?

4.6.2014

Cílem analýzy bylo zjistit, nakolik jsou dosavadní právní rámec a aktuální legislativní návrhy dostačující pro to, aby oznamovatelé mohli účinně poukázat na protiprávní, neetické či obecně vzato nežádoucí jednání a aby byla zajištěna jejich právní ochrana. Negativní výsledek není nikterak překvapující. Hlavní zjištění a závěry, jakož i navrhovaná doporučení, byly formulovány na základě analýzy 40 rozhovorů s oznamovateli z ČR, Slovenska, Polska, Maďarská (Visegrádská čtyřka) a Estonska. Přes svou nezbytnou obecnost, danou záběrem tohoto mezinárodního projektu jak na soukromý, tak i na veřejný sektor, jsou navrhovaná doporučení bezesporu dobrým vodítkem a užitečným východiskem při nastavování mechanismů a podmínek whistleblowingu v obchodních korporacích i dalších organizacích.
Celý dokument „Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v české realitě a ve srovnání s dalšími zeměmi “ lze volně stáhnout na internetových stránkách neziskové organizace Oživení (www.bezkorupce.cz/e-knihovna/).
3.6. 2014
Vladimír Brož, prezident CGI