Jak zaměstnancům přiblížit etická dilemata? Pomocí kresleného komiksu! (díly 1-5)

8.10.2013

V návaznosti na odborné setkání, kde naše kolegyně Patricie Plášková Bulvasová, ředitelka kanceláře představenstva & tajemnice společnosti a Chief Ethics Officer zi České spořitelny, a.s. představila reaizaci probramu etiky ve skupině Česká spořitelna, budou členové ČITOS moci se v tomoto příspěvku členům postupně seznamovat s kreslenými komiksy ke klíčovým oblastem firemní etiky a etickým dilematům, kterým mohou zaměstnaci ČS ve své práci čelit.

 

  • ochrana klientských dat proti neoprávněnému použití (stahujte ZDE)
  • ochrana osobních údajů (údaje o klientech nelze sdílet ani v rámci rodiny nebo mezi kamarády …)  (stahujte ZDE)
  • ochrana klientských dat proti neoprávněnému použití (2)  (stahujte ZDE)
  • přijetí pozornosti (dárku) od obchodního partnera  (stahujte ZDE)
  • osobní prospěch (nabídka úplatku)  a potenciální střet zájmů (stahujte ZDE)