K funkční compliance vede cesta trnitá aneb co také zaznívá na diskusních fórech z praxe

7.2.2014

volně sestaveno V. Brožem, presidentem CGI; 7.2. 2014
A. Několik aktuálních postřehů z diskusních fór ke zkušenostem z praxe compliance v ČR (výběr za období 2012-2013)
• Compliance je určena pouze pro „zaměstnance“, protože my, vedení společnosti (TOP MGT) to nepotřebujeme!!!
• Presentaci o compliance musí v korporaci prezentovat ti, kteří „ví o co jde“ a umí (pohotově) reagovat na otázky. Jinak je toto téma nevěrohodné stejně jako prezentátor („zase nějaká pitomost shora“ , od akcionáře …)
• Problém compliance se začasto vyskytuje ve střední vrstvě řízení (tlak na výkon a výsledky). Bez změny odměňovacích kritérií je compliance „mlácení prázdné slámy“
• Compliance je hodně o informacích od zaměstnanců a jejich zájmu „o věc“
• Umíme v praxi zaměstnancům „prodat“ téma compliance? Každý obor/skupina zaměstnanců potřebuje jiný způsob oslovení a komunikace!
• Corruption perception gap =korupce je všude, ale u nás NE!!!
• Není problém vysvětlit zaměstnanci compliance, ale je problém u zaměstnance rozpoznat „nežádoucí jednání“
• Compliance musí umět prokázat, že není (další) bič managementu na zaměstnance, ale že je chrání a umí jim pomoci. Při šetření incidentů se musí zachovat důstojnost zaměstnance (všech interviewovaných).
B. Negativní příklad ze zahraničí (Zdroj informace: LinkedIn – odborná fóra (skupiny), komentáře a podněty členů; 2012)
A case in Australia where a good sales guy had his PA complete his online code of conduct/ethics training. When done, she emailed him to say that she’d completed it and that he’d passed … and ‚accidentally‘ included HR in the ‚cc‘ line of the email. No particular consequences ensued, despite some initial threats that ‚action will be taken‘. That sends a pretty clear message to other staff that the company doesn’t really expect the conduct it says it expects.

 

Answers to the question posted to branches of US multinationals in Singapore: what would happen in your organisations in the same (above stated) situation?:
• none said that action would be taken against an employee who was getting good results for the company;
• none even said it would be used as an excuse to take action against an employee who wasn’t particularly good. Most said that the issue would be reported up to compliance and/or HR in the US head office and that, even if followed up from here, would be quietly forgotten.