Kultura organizace – otevřené riziko

20.8.2007

Společnosti, ve kterých etika má své pevné místo, jsou schopny lépe budovat a chránit svou reputaci, podněcovat důvěru a dávat tak lidem i investorům pozitivní signály. Za vším stojí pochopení významu sdílených hodnot a jejich vlivu na tvorbu firemní kultury.

Firemní kultura je jedním z klíčových faktorů úspěchu či neúspěchu. Kulturu a sdílené hodnoty je nutné vnímat jako riziko. Stále se ještě setkáváme s nepochopením toho, jak kultura organizace vytváří rizika a jakým způsobem je tato rizika možné odhalit a poté zbavit organizaci ohrožení.

Etické chování, poctivost a integrita – většina top managerů ve svých proslovech uvádí tyto termíny za priority fungování společností. Ale rizikům etických selhání v pracovním chování a obchodním jednání ve společnostech nezabráníme pouhým zaváděním nových etických kodexů, compliance programů a veřejných reportingových systému. Toto platí zvlášť v případech, kdy chování zaměstnance určuje tlak povinností v rámci krátkodobých cílů. Zaměstnanci jsou unaveni přístupem manažerů, kteří jsou hodnoceni na základě toho, kolik jednotlivců potvrdilo, že jim etický kodex prošel rukama a že uspořádali povinné výcvikové kurzy. Tímto stylem „jednou a dost“ se opravdu ničeho nedosáhne, tvrdí i Rick Keller, psycholog a president The Healthy Business Doctor, Summerfield.

Společnosti se nemohou dlouhodobě chovat jinak navenek a jinak směrem dovnitř. Pokud je organizace prostoupena neetickým jednáním, zadržováním informací, řevnivostí a strachem budou tyto hodnoty přímo či nepřímo demonstrovány i při kontaktu s okolím. Tyto ohrožující hodnoty pak mají přímý dopad na výsledky společnosti a její hodnotu. Pokud například zaměstnanci nejsou překvapeni výskytem neetického chování ve společnosti nebo je zde rozpor mezi přístupem top manažerů k sobě samým a pohledem z řad zaměstnanců, není organizace na cestě k dobrým výsledkům.

Klíčem k úspěchu je pochopení hybných sil, které stojí za formováním firemní kultury. Pochopení významu sdílených hodnot, kulturální entropie a aktivní práce s nimi. Dále pak jasné definování odpovědností za oblast a procesy managementu etiky a kultury.

cultural entropy