Lidská dilemata v rodinném podnikání

5.3.2003

Správa a řízení rodinných společností má mnoho společného se správou a řízením veřejně obchodovatelných akciových společností, protože podnikají ve stejně otevřeném podnikatelské prostředí a jsou pod stejným tlakem globalizace. Zároveň existují právě ve způsobu správy rozdíly, kterými se od sebe dramaticky liší.

Zkusme se podívat na klady rodinného podniku (zdaleka není řeč jen o malých společnostech, mezi rodinné firmy patří i někteří globálně operující giganti, jako například švédský výrobce nápojových obalů TetraPak, kanadský výrobce obuvi Bata, řada japonských společností z oblasti strojírenství a elektrotechniky, farmaceutické a kosmetické koncerny atd.)
Kladem je především dlouhodobá perspektiva (narozdíl od veřejně obchodovatelných společností jsou rodinné společnosti budované s dlouhodobou vizí) a kontinuita existence, chráněná rodinnou kulturou kultivovanou expertní znalostí. Pro členy rodiny je jednou z největších výhod práce pro rodinnou firmu předpoklad ( zajisté někdy iluzorní), že mají pod kontrolou svůj osud, významný pocit nezávislosti, někdy až nesmrtelnosti a dveře otevřené do pozic, které jinde jsou nedosažitelné. Finanční zajištění, které sebou přináší předpoklad zisku a profesionálního úspěchu ve společnosti. ¨

Rodinné společnosti se zpravidla se nezúčastní „letadlových her “ hraných pro krátkodobý zisk. Své zaměstnance, dodavatele, zákazníky a další zainteresované strany vnímají jako hodnotu a žárlivěji střeží své dobré jméno. Protože nejsou otroky kapitálového trhu, hnaného kvartálními výsledky a dovedou lépe střežit své strategické informace mají méně starostí s nepřátelským převzetím a nemusí vytvářet takové nástroje jako jsou bílí rytíři, jedovaté pilulky a zlaté padáky pro exekutivu. Nad vším vládne rodinná kultura s množstvím konstant, kterými si všichni mohou být jistí, je definovaný určitý typ vůdcovství a v klidných obdobích existence každý ví, kdo je další v pořadí jako následník trůnu.

Rodinný duch určuje vztahy, normy a hodnoty dobře vedené rodinné společnosti, vytváří jasné modely chování pro zaměstnance a nastavuje jejich cit pro identifikaci a pracovní nasazení. V úspěšné rodinné firmě je méně byrokracie, rozhodování bývá rychlejší a efektivnější, přístup k nejvyššímu vedení snazší. Retenční prvky a prvky posilující vztahy a loajalitu k rodině majitele jsou dávané zaměstnancům již po jednom roce práce pro firmu, stříbrné padáky jsou poskytované všem zaměstnancům (oproti zlatým poskytovaným nejvyššímu managementu v veřejně obchodovaných firmách). Ve zdravé rodinné firmě není firemní kultura odosobněná, má konkrétní tváře, zaměstnanci se cítí jako součást rodiny.
Další konkurenční výhodu představuje expertní znalost oboru podnikání. Členové rodiny jsou od časného dětství v kontaktu s informacemi o společnosti a o oboru (snídaně, večeře, brigády odpolední a prázdninové vytvářejí příležitosti naučit se hodně o společnosti), spolu s nasloucháním rozhovorům rodičů s obchodními s partnery se od mládí formují cenné dovednosti.
Rodinné vlastnictví má ale i své stinné stránky. První a velmi důležitou je horší přístup ke zdrojům na kapitálovém trhu. formální struktura společnosti není často nejasně definovaná, jsou problémy s delegováním pravomocí a odpovědnosti na exekutivu, která není součástí klanu, i když to nebývá vnějšímu pozorovateli na první pohled zjevné, existují četné psychologické problémy pramenící z potencionálního rozdílu mezi vůdcovským stylem seniora a stupněm rozvoje společnosti vedené následníkem, které mají za následek přelévání rodinných konfliktů do společnosti v emocionálním rozsahu od komedie po tragedii.