Malá letní novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

5.9.2014

V létě letošního roku došlo téměř bez jakékoliv publicity k rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob, a to v rámci novely českého trestního práva vyvolané potřebou harmonizace s komunitárním právním rámcem. Aktuální znění zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (zákon č. 418/2011 Sb., dále jen ZTOPO), které nabylo účinnosti k 1.8. 2014, obsahuje nově následující 4 trestné činy (TČ): znásilnění (§ 185 trestního zákoníku), lichva (§ 218 trestního zákoníku a dále 2 TČ zaměřené na ochranu dětí před sexuálním násilím – účast na pornografickém představení (§ 193a trestního zákoníku), navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193a trestního zákoníku).
Vladimír Brož, prezident CGI