Mezinárodní konference bezpečnostního managementu 2013

5.6.2013

Konference se koná pod záštitou české pobočky ASIS International (mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů). Některá  témata z  programu konference:  hackerské útoky, kyberšikana a podvody, detekce podezřelého chování (protiterorismus), krizové plánování, inteligentní budovy (luxus nebo nutnost?), prevence nekorektního jednání zaměstnanců proti zájmům společnosti (vliv soukromých „problémů“ na chování zaměstnance).

Bližší informace o konferenci a rovněž přihlášku k účasti naleznete na webové stránce http://www.kbm2013.cz/ nebo prostřednictvím internetové stránky ACIS CZ (http://www.asiscz.org/).