Mezinárodní konference ČIIA 2010 – panelová diskuse na téma výbor pro audit za účasti zástupce ČITOS

15.12.2010

Na mezinárodní konferenci  Českého institutu interních auditorů (ČIIA), která se konala  v Praze ve dnech 11. – 12. 11. 2010, participoval rovněž představitel ČITOS, a to v osobě Vladimíra Brože, presidenta ČITOS, který  byl jedním ze tří panelistů (L. Řežábek, předseda VA OKD, a.s.; M. Zámečník, předseda VA společnosti České dráhy, a.s.) diskuse na téma výbor pro audit v českých společnostech (zaměření činnosti,  první zkušenosti z práce,  koexistence s dozorčí radou společnosti, aktuální výzvy a problémy apod.). Vladimír Brož zde prezentoval své zkušenosti z výkonu funkce Vice-tajemníka společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., která zahrnovala též komplexní podporu činnosti výboru pro audit této společnosti a  výkon funkce tajemníka předmětného výboru.  Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. byla první společností v ČR, která  ustanovila výbor pro audit jako samostatný orgán společnosti  (rozhodnutím řádné valné hromady společnosti  konané dne 3. 4. 2009 o změně stanov společnosti), čímž dopředně naplnila požadavky zákona o auditorech (zákon č. 93/2009 Sb., účinný od 14. 4. 2009) a stala se „vzorem“ implementace pro řadu dalších společností.